Dovozy obědů, úklid a další služby sociální péče. Jejich cena po letošním zdražení

Foto: Rýdlová, J., Obědy z rozvozové služby

Dovoz obědů, pomoc při koupání, úklid domácnosti, vyprání prádla nebo nákup. To vše jsou služby, které mohou významně pomoci s péčí o člověka, který si je v důsledku nemoci již není schopen zajistit vlastními silami. A zdaleka se nemusí vždy jednat pouze o seniora. Může se také jednat o mladého člověka, který se v důsledku zranění či vážné nemoci ocitne upoután na lůžko či na vozíček. Díky sociálním službám mohou tito lidé zůstat ve svém přirozeném prostředí.

Aby provozovatelé těchto služeb byli schopni pokrýt zvyšující se náklady, došlo po loňském zvýšení i letos (a to přesně k 1. lednu 2023) k navýšení maximálního limitu, který může být po klientovi požadován. Na kolik tedy přijde v současnosti dovoz hotových obědů, pomoc s koupáním či úklid?

Vyhláška stanoví maximální cenu

Ceny sociálních služeb jsou zastropovány vyhláškou. To znamená, že organizace, které je poskytují, mají určen horní limit, jež nemohou překročit. Konkrétně se jedná o novelizované znění prováděcí vyhlášky MPSV č. 505/2006 Sb. k zákonu o sociálních službách. Pečovatelskými službami a jejich cenovou výší se zabývá § 6. V něm najdete také kompletní výčet všech úkonů, my uvádíme ty nejběžnější.

Cena dle rozsahu

U některých služeb se maximální výše úhrady nyní nově dělí podle rozsahu, v jakém je poskytována, a to

 • 155 Kč, pokud je služba poskytována v rozsahu nepřevyšujícím 80 hodin měsíčně,
 • 135 Kč, pokud je služba poskytována v rozsahu vyšším než 80 hodin měsíčně. Tato částka platila i loni, ovšem bez podmínky čerpat služby ve větším rozsahu.

Konkrétně se jedná o pomoc při:

 • zvládání běžných úkonů a péče o vlastní osobu (pomoc při podávání jídla a pití, při oblékání, při pohybu),
 • osobní hygieně (pomoc při koupání, základní péče o nehty a vlasy, použití WC),
 • přípravě a podání jídla a pití (ohřev jídla, nakrájení, nikoli jeho vaření),
 • při běžném úklidu domácnosti, při sezónním úklidu, běžných nákupech a pochůzkách,
 • při zprostředkování kontaktu se společenským prostředím (doprovod k lékaři, na úřady, do školy, do zaměstnání).

Maximální výše úhrady za uvedené služby se počítá podle skutečně spotřebovaného času. V praxi to znamená, že když sprchování nemocného zabere 30 minut, započte se tedy jen polovina hodinové sazby.

Ceny dalších pečovatelských služeb

 • 235 Kč/den za poskytnutí celodenní stravy v minimálním rozsahu 3 hlavních jídel (z původních 205 Kč) nebo 105 Kč za oběd v rozsahu polévka a hlavní jídlo (z původních 95 Kč),
 • 50 Kč za dovoz jídla (z původních 40 Kč),
 • 160 Kč za velký nákup (tj. týdenní nákup, nákup oblečení, vybavení domácnosti) a to nikoli, za hodinu, ale za úkon samotný.
 • 90 Kč/1 kg osobního a ložního prádla (praní, žehlení, drobné opravy).

Za dovoz obědů, což je jedna z nejčastěji využívaných služeb, zaplatíte tedy max. 155 Kč (jídlo + dovoz) oproti dřívějším 135 Kč.

Zdroj: § 6 odst. 2 prováděcí vyhlášky MPSV č. 505/2006 Sb. k zákonu o sociálních službách.