Začala stavba plavební komory Rohatec – Sudoměřice

Jihomoravský kraj – Stavba nové plavební komory Rohatec – Sudoměřice, oprava jezu a úpravy navazujícího koryta Radějovky, které prodlouží splavný Baťův kanál o sedm kilometrů až do Hodonína, byla zahájena v polovině srpna. Stavební práce přímo na státní hranici mezi Českou a Slovenskou republikou potrvají více než dva roky. Prodlouženou mezinárodní vodní cestu tak turisté budou moci využívat od plavební sezóny v roce 2026.

„Přípravy trvaly léta, což nám symbolicky připomněl i základní kámen, kterým se zahajoval projekt splavnění už v roce 2004. Těší mne, že po pětaosmdesáti letech jsem svědkem toho, že stavíme další, čtrnáctou, plavební komoru Baťova kanálu a že tato vodní cesta dostane novou budoucnost,“ uvedl Lubomír Fojtů, ředitel Ředitelství vodních cest ČR.

„Stavební práce bohužel na celé dva roky uzavřou turistickou trasu vedoucí v současné době přes jez i cyklotrasu na pravém břehu Radějovky. Uzavřena bude v polovině září a místo ní bude otevřena objízdná trasa. Omlouváme se všem turistům za tato omezení, ale věříme, že výsledek tato omezení vyváží. Naopak veřejnost vůbec neovlivníme pohybem stavební techniky, pro kterou bude vybudována dočasná přístupová cesta,“ vysvětluje Tomáš Hrabina, zástupce zhotovitele.

V letošním roce budou stavební práce zahájeny vyhloubením stavební jímky včetně hrazení ze štětovnic a po ukončení plavební sezony započne demolice jezu. Na příští rok jsou naplánovány betonáže plavební komory a jezu a průběžně také stavební práce na rozšíření koryta Radějovky směrem k řece Moravě i na obou hospodářských mostech.