Slovanské procházky za poznáním si senioři oblíbili

PLZEŇ – Již celé čtyři roky vyrážejí senioři na Slovanské procházky za poznáním. Tento projekt pořádá městský obvod Plzeň 2 – Slovany na podnět místostarosty Evy Trůkové, která chtěla seniorům z obvodu vynahradit zrušené akce v covidovém roce 2020. Procházky se rychle ujaly a těší se stále větší oblibě. V říjnu se její účastníci vydají prozkoumat novou tramvajovou vozovnu na Slovanech.

Seniory na procházkách provází lektoři což jsou převážně odborníci z odboru životního prostředí ÚMO Plzeň 2 – Slovany a pravidelně se jich účastní i zástupce obvodu, většinou paní místostarostka, která stejně jako lektoři zodpovídá otázky účastníků týkající se života na Slovanech.

Další letošní procházka, která je naplánována na 4. října, je prohlídka tramvajové vozovny, kam se senioři přáli podívat. Zájem je o ni je obrovský, již nyní jsou zaplněné dvě prohlídky a na seznamu je ještě desítka dalších náhradních zájemců.

Zájem byl ale i o prohlídky předešlé. V září se pak na přání seniorů konala prohlídka zelené střechy na panelovém domě, kam by se jinak nedostali. Jedná se přitom o unikát pobytové zelené střechy, která je nyní využívána jako relaxační a odpočinkové místo se zeleným trávníkem i záhony se suchomilnou vegetací.

„Program této procházky posléze změnil déšť, proto se druhá část, při které jsme měli společně přejít na Jiráskovo náměstí, konala v zasedací místnosti slovanské radnice,“ uvádí Nina Myslíková z odboru životního prostředí, která přítomné seznámila s harmonogramem obnovy Jiráskova náměstí. Zodpovídala četné otázky, bylo vidět, že seniory obnova tohoto území velmi zajímá. Největší zájem jevili zejména o plán obnovy klášterní zahrady.

V předešlých letech už senioři v rámci procházek navštívili například Koterov, Bručnou, mokřad na Černickém potoce, Chvojkovy lomy nebo Jiráskovo náměstí.