Akát u Kamenného mostu v Písku ošetřili arboristé

Akát u Kamenného mostu ošetřili arboristé (zdroj mesto-pisek.cz)

PÍSEK – Akát rostoucí u Kamenného mostu v pondělí v souladu s odborným posudkem ošetřili pracovníci arboristické firmy. Většinu větví řezem stabilizovali, a proto mohli odstranit stávající bezpečnostní vazby, které tak nejsou aktuálně u stromu potřebné. Cílem těchto zásahů je prodloužit životnost akátu a zajistit jeho provozní bezpečnost. V létě bylo nutné zkrátit dvě větve, které se výrazně nakláněly a bezprostředně ohrožovaly bezpečnost chodců. Pondělní ošetření na tento zásah navazuje.

Jak uvedla mluvčí písecké radnice Petra Měšťanová, vzhledem ke špatnému stavu akátu si Městské služby Písek nechaly zpracovat odborný posudek a plán péče u jednoho z největších českých odborníků v oblasti péče o stromy Marka Žďárského. „Ten v posudku například uvádí, že akát je ve špatném stavu. Nalezl na něm četná narušení, poškození či zničení pletiv velkého rozsahu, která významně snižují jeho perspektivu. Akát má symptomy nestabilního kořenového systému a hrozí, že by mohlo dojít k vývratu,“ řekla mluvčí.

Staňte se členy FB skupiny Život v Jihočeském kraji a žádná zpráva z kraje vám neunikne. Sledujte nás na Twitteru, kde pro vás připravujeme plejádu pestrých zpráv.

Strom je podle posudku také napaden hnilobou, dřevními houbami, na kmeni jsou otevřené dutiny, velké rány či praskliny. V kosterních větvích se vyskytují defekty, které mají vliv a jeho stabilitu, vykazují také velká mechanická poškození. Je u nich vysoká pravděpodobnost, že se zlomí. Stávající vazba větví je již nevyhovující. Pokud by strom nebyl ošetřen, jeho perspektiva na stanovišti by byla zhruba dva až pět let. Navíc ve stávajícím stavu je hodnocen jako velmi nebezpečný a objekty či osoby pohybující se pod ním jsou silně ohroženy.

V plánu péče je navržen postup, který zajistí setrvání akátu na stanovišti a jeho bezpečnost. „Zahrnuje stabilizaci stromu pomocí postupného snižování jeho výšky a náporové plochy koruny. Ta spočívá například v odstranění nevhodného, poškozeného či defektního kmene z vícekmene – jedná se o kmen rostoucí nad Kamenným mostem, který se opírá o kamennou zídku, jíž poškozuje. Zahrnuje také zdravotní řez ve zredukované části korun ostatních tří kmenů a stabilizační řezy,“ vysvětlila Měšťanová.

Kdyby se nepřistoupilo k ořezu větví, strom by postupně odumřel. „Řezem se strom vlastně stimuluje k další aktivitě, protože poté obroste novými větvemi, se kterými se dá v následujících letech pracovat. Díky průběžné cílené péči bude strom u mostu růst dalších několik desítek let,“ dodala mluvčí písecké radnice.

Akát u Kamenného mostu ošetřili arboristé (zdroj mesto-pisek.cz)
Akát u Kamenného mostu ošetřili arboristé (zdroj mesto-pisek.cz)
Akát u Kamenného mostu ošetřili arboristé (zdroj mesto-pisek.cz)