Praha přispěje na školní obědy dětem z chudých rodin

Zdroj: Shutterstock.com

PRAHA – Nový program s názvem Potravinová pomoc dětem – Hlavní město Praha schválili v pondělí pražští radní. Program pomůže rodinám, které jsou ohrožené chudobou, zajistit stravování jejich dětí ve školních jídelnách a internátech.

Program je určen pro rodiny, které se ocitly v nepříznivé finanční situaci nebo jsou ohrožené materiální nebo potravinovou nouzí. Tímto způsobem by měl program pomoci zlepšit podmínky dětí pro pravidelnou školní docházku a předejít jejich případnému sociálnímu vyloučení. „Vzhledem k tomu, že spoluúčast rodin bude deset procent, měla by být tato pomoc dostupná opravdu pro všechny,“ říká Antonín Klecanda, radní hl. m. Prahy pro oblast školství, sportu a volného času.

Staňte se členy FB skupiny Život v Praze a žádná zpráva vám neunikne. Sledujte nás na Twitteru, kde pro vás připravujeme plejádu pestrých zpráv.

Aby se zabránilo stigmatizaci dětí, program bude prováděn přímo ve školách a jídelnách společně se stravováním ostatních žáků. Tím bude zajištěna rovnost a nediskriminace mezi dětmi. Nový program začne platit od 1. ledna 2024 a bude trvat do 30. června 2025. Zahrnuje nejen základní a mateřské školy, ale také střední školy, školy speciální a konzervatoře, a školská výchovná a ubytovací zařízení, jako jsou domovy mládeže a internáty.