Areál kláštera by mohl mít nové využití

Obr.: oficiální www města Opočno

RYCHNOVSKO – Areál kláštera by měl být v budoucnu nově využitý, do návrhu se zapojili také místní občané. Své nápady, kam by mohl klášter časem směřovat, přednesli také studenti.

V neděli odpoledne proběhlo v zahradě kapucínského kláštera v Opočně představení plánu, jak v budoucnu využít klášterní komplex. Své nápady předvedli také studenti architektury. Nově vytvořená koncepce byla vytvořená na základě všech sebraných podnětů. „V průběhu projektu na oživení a zpřístupnění klášterní zahrady jsme pečlivě mapovali potřeby města Opočna, vedli rozhovory s jeho zástupci, zjišťovali názory místních obyvatel na nové využití kláštera a vše konzultovali s příslušnými odborníky. Tyto informace byly zpracovány do strategie rozvoje kláštera,“ dodává za KÚKHK Lucie Maříková.

Staňte členy FB skupiny Život v Královehradeckém kraji a žádná zpráva z kraje vám neunikne. Sledujte nás Twitteru, kde pro vás připravujeme plejádu pestrých zpráv.