Kraj ocenil tři malé knihovny z regionu

foto: Královéhradecký kraj

KRÁLOVÉHRADECKO – Známe výsledky druhého ročníku soutěže Knihovna roku Královéhradeckého kraje. Ty byly oceněny za nabídku vzdělávacích a kulturních aktivit a jsou to knihovny v Holovousích, Hejtmánkovicích a Vysokově. Zástupci obcí, které je zřizují, a samotní knihovníci si převzali ceny během výročního setkání knihovníků ve Studijní a vědecké knihovně Hradec Králové.

„Česko je světový unikát s nejhustší sítí veřejných knihoven na světě. Za Královéhradecký kraj chceme tento trend nadále podporovat a rozvíjet ne proto, abychom si udrželi to ‚nej‘, ale proto, že knihovníci nabízejí kromě tiskovin a elektronických informačních zdrojů také řadu doprovodných aktivit: hraním deskových her počínaje, osvětovými přednáškami konče. Knihovny jsou mnohdy centry kultury a volnočasových aktivit v dané obci, jejíž služeb využívají děti, dospělí i senioři. Proto také oceňujeme k z každé části kraje jednu knihovnu, která nabízí nejpestřejší služby,“ uvedla náměstkyně pro kulturu Martina Berdychová.

Staňte členy FB skupiny Život v Královehradeckém kraji a žádná zpráva z kraje vám neunikne. Sledujte nás Twitteru, kde pro vás připravujeme plejádu pestrých zpráv.

Soutěž Knihovna roku Královéhradeckého kraje pořádá kraj ve spolupráci se Studijní a vědeckou knihovnou v Hradci Králové a Sdružením knihovníků a informačních pracovníků SKIP 08 pro knihovny v malých sídlech a navazuje na pravidla a principy celostátní soutěže Knihovna roku a Vesnice roku. Cílem je ocenit nejlepší knihovny, jejich kvalitní knihovní služby a pestrou nabídku vzdělávacích a kulturních aktivit zaměřenou na místní komunitu. Pověřené knihovny nominovaly pět malých knihoven z pěti okresů a k nim přibyla šestá, jež byla oceněna v rámci soutěže Vesnice roku.

Z nominací odborná porota vybrala tři oceněné a ti získali finanční dar. Pro letošní rok to jsou:

1. místo – Místní knihovna Holovousy

2. místo – Obecní knihovna v Hejtmánkovicích,

3. místo – Knihovna Jaroslava City ve Vysokově

Zřizovatelé knihoven získali od vedení kraje finanční dar za umístění jejich knihoven, přičemž Holovousy obdržely 50 tisíc korun, Hejtmánkovice 15 tisíc korun a Vysokov pět tisíc korun. Zbylé tři nominované knihovny, a to v Kohoutově, Mokrém a Roudnici obdržely pamětní listy.

Knihovnice roku

Vyhlášení výsledků se uskutečnilo na podzimním Slavnostním setkání knihovníků ve Studijní a vědecké knihovně Hradec Králové, kde byli také oceněni jednotliví knihovníci.

V kategorii knihovnice/knihovník malé veřejné knihovny nominují pověřené knihovny zpravidla jednu knihovnu ze svého obvodu. V kategorii knihovnice/knihovník veřejné knihovny podává nominace krajská knihovna, případně jiná knihovna kraje nebo regionální výbor SKIP. O přidělení čestného titulu rozhoduje každý rok komise složená ze zástupců krajské knihovny a regionálního výboru SKIP.

Cenu v kategorii knihovnice/knihovník malé veřejné knihovny převzaly:

 • Eva Hynková – Knihovna v Libřících,
 • Dana Víchová – Místní knihovna v Lukavci u Hořic,
 • Marie Nepovímová – Obecní knihovna Šonov.

V kategorii knihovnice/knihovník veřejné knihovny ocenění získaly:

 • Ivana Votavová – Městská knihovna Náchod, obecně prospěšná společnost,
 • Blanka Nešetřilová – Městská knihovna Náchod, obecně prospěšná společnost,
 • Irena Macurová – Městská knihovna Náchod, obecně prospěšná společnost,
 • Blanka Seidlová – Městská knihovna Nový Bydžov,
 • Markéta Dubnová – Knihovna města Hradce Králové,
 • Kateřina Hubertová – Knihovna města Hradce Králové,
 • Eva Semrádová – Studijní a vědecká knihovna v Hradci Králové.

Během středečního odpoledne předali zástupci sdružení knihovníků a informačních pracovníků cenu MARK, tedy cenu pro „Mladé, Aktivní, Rozumné Knihovníky“. Letos se poprvé po 14 letech udílela i na regionální úrovni.

 • Královéhradeckým regionálním MARKem SKIP 08 se pro rok 2023 stala Vanda Vaníčková z Univerzity Hradec Králové;
 • titul Pardubického regionálního MARKa obdržel Radek Haňka z Krajské knihovny Pardubice.