Stav ovzduší prověří senzory

Monitorovací stanice umí vyhodnotit vliv dopravy na ovzduší. Foto: Tentair.cz

MĚLNÍK – Stav ovzduší ve městě bude monitorovat senzorická síť, odborníci se zaměří především na to, čím lidé topí. Projekt hrazený z Norských fondů umožní městu získat přesná data o stavu ovzduší, a pomůže tak lépe přijímat regulační opatření a informovat obyvatele o případném znečištění.

Město Mělník jako jedno z mála měst v republice dokázalo zareagovat na výzvu z Norských fondů a už od roku 2021 se účastní projektu sledujícího vliv dopravy na znečištění ovzduší. Letošní projekt Clean Air – Senzory pro Mělník navazuje na dřívější monitorování kvality ovzduší a zaměřuje se na problémy spojené s vytápěním a emisemi z lokálních topenišť. Měření započne v listopadu a bude probíhat nejen během topné sezony do dubna příštího roku, ale i následujících 200 dní. „Díky tomu získáme komplexní informace o stavu ovzduší v měřených oblastech. Dalším lákadlem je fakt, že senzory zůstanou v majetku města i po ukončení tohoto měření a mohou být využity na dalších místech ve městě, kde se vyskytují problémy se znečištěním i z dalších zdrojů např. průmyslu,“ uvedla Jana Panáčková Feixová ze společnosti GetBizdone. Získaná data budou přenášena online a každý bude moci zjistit, jaká je aktuální kvalita vzduchu ve městě.

V ovzduší jsou emise z dopravy, biomasy i plasty

Celkem osm senzorů propojených s údaji ze dvou meteostanic bude šest měsíců hlídat kvalitu ovzduší. Zachytit dokážou prachové částice v městských lokalitách Blata a Mlazice. Už z minulých měření odborníci vědí, že zhruba 35 procent škodlivých emisí pochází z dopravy a 22 procent ze spalování biomasy pro potřeby vytápění domácností. V zimních měsících se pak objevují i emise způsobené vytápěním uhlím. „V ovzduší se také našly sloučeniny, které pocházejí ze spalování a těkání plastů. Jedná se polutanty, které se do ovzduší dostávají nejen spalováním plastů, ale jsou produkty i degradace plastů, nebo pocházejí z průmyslové výroby a zpracování plastů,“ dodala Jana Panáčková Feixová.

Polétavý prach může způsobit celou řadu onemocnění i při krátkodobém působení, natožpak když v něm člověk dlouhodobě žije. Rakovinová onemocnění, porucha plodnosti a předčasná smrt jsou jen krátkým výčtem toho, co prach může způsobit. Nejohroženější skupinou jsou lidé se sníženým imunním systémem, zpravidla senioři a děti.