Muzeum Náchodska se zapojilo do projektu Máme rádi Broumovsko

foto: Muzeum Náchodska

NÁCHOD – V rámci této akce proběhnou dva bezplatné workshopy mimo muzejní expozice. Ty se uskuteční na Ostaši a v Broumovských stěnách, což jsou bez diskuse významná poutních místech se silnou historií. Projekt je určen komukoliv z Broumovska a Náchodska, kdo je ochoten se pustit do společného aktivního mapování a poznávání míst v okolí Police nad Metují.

„Budeme mapovat krajinu a prostřednictvím volného pohybu po ní spoluvytvářet aktivní hranici mezi minulostí, současností a budoucností, a zároveň mezi obyvateli, přírodou a kulturou. Vizí projektu je shromáždit poznatky o Kladském pomezí, jehož součástí je i Broumovsko, přímo od jeho obyvatelů a obyvatelek,“ říká za Muzeum Náchodska Tomáš Menec.

Staňte členy FB skupiny Život v Královehradeckém kraji a žádná zpráva z kraje vám neunikne. Sledujte nás Twitteru, kde pro vás připravujeme plejádu pestrých zpráv.

Workshopy jsou zdarma a přístupné všem, kteří mají chuť se zapojit, poznávat a k tématu místa i sdílet vlastní poznatky a zkušenosti.

Projekt Živoucí kraj můžete podpořit v hlasování.