Policie se soustředí na kyberprostředí

ilustrační foto: pixabay.com

PLZEŇ – Na území Krajského ředitelství policie Plzeňského kraje spouští projekt, který je zaměřený na osvětu trestné činnosti páchané v kyberprostředí.  „Tuto aktivitu realizují z toho důvodu, že i přes opakovaná varování před podvody v kyberprostoru dochází k případům, kdy pachatelé své oběti sofistikovanou komunikací zmanipulují, vyvolají u nich strach, že přijdou o své peníze a poté je o jejich úspory připraví,“ sdělila nám policejní mluvčí Hana Kroftová.

„V loňském roce jsme zaznamenali nárůst trestné činnosti, kdy pachatelé k získání finančních prostředků od obětí využívají právě bitcoinmaty. Podvodné jednání je založeno na principu, že se útočník představí jako pracovník banky a pod záminkou napadení účtu (např. neoprávněný pohyb na účtu) vyláká od oběti citlivá data, údaje k platební kartě, hesla do internetového bankovnictví nebo rovnou oběť navede k převedení peněz na jiný účet nebo ji přesvědčí, aby finanční hotovost vybrala a vložila do virtuální měny. V roce 2021 jsme na území Plzeňského kraje evidovali  479 případů IT kriminality, z toho se jednalo 14 případů se škodou přes 5,5 milionu, kdy pachatel uspěl s legendou bankovního úředníka. O rok později, tedy v roce loňském máme ve statistikách 887 případů IT kriminality, z toho se jednalo o 35 případů – bankovního úředníka se škodou přes 11 milionů korun, což činí nárůst o 150 procent,“ uvedla nám policejní mluvčí Hana Kroftová.

Cílem projektu Policie ČR je upozorňovat na postupy pachatelů a připomínat, že zaměstnanci bank ani policie nikdy takto nepostupuje. V případě, že by byly vaše peníze v ohrožení, banka si koná vlastní opatření, stejně tak od vás nebude nikdy požadovat nestandartní transakce – tedy, abyste zrušili účet, převedli peníze na jiný účet nebo je vybrali a vložili do bitcoinmatu. V rámci tohoto preventivního projektu, který je podpořený z prostředků  Programu Ministerstva vnitra České republiky v oblasti prevence kriminality máme maketu bitcoinmatu, prostřednictvím které budeme při kontaktní prevenci upozorňovat širokou veřejnost nejen na tento typ majetkové trestné činnosti.

Policisté se s občany potkají v obchodních centrech nebo při přednáškové činnosti. Osvětu budeme šířit i prostřednictvím rozhovoru, který jsme natočili ve spolupráci se známým youtuberem PEDRO. Při společném dialogu demonstrují policisté postupy pachatelů a zejména pak poukazují na správné chování v kyberprostředí. Je třeba si uvědomit, že obětí se může stát kdokoli, kdo se pohybuje v online světě. Je to ten, kdo používá internetové bankovnictví, má účet na sociální síti, prostě každý, kdo využívá internet. V žádném případě to ale neznamená, že tyto technologie nemáme využívat, naopak. Je ale důležité dodržovat pravidla a seznamovat se s aktuálními hrozbami a trendy v kyberprostředí.

Statistiky z Plzeňského kraje, které máme k dispozici za letošní rok (leden – říjen), dokladují, že evidujeme 770 trestných činů v kyberprostředí, oproti stejnému období loňského roku je to nárůst něco málo o devět procent, kdy jsme evidovali 747 trestných činů.  Z uvedených 770 případů se jedná o třicet případů, kdy pachatelé pod legendou přesvědčili své oběti, aby peníze vybrali a uložili do virtuální měny. Škoda v těchto případech dosáhla téměř osmi milionů českých korun.

„Naším cílem je, aby poškozených, kteří přicházejí mnohdy o celoživotní úspory, bylo co nejméně. Je třeba si uvědomit, že nejslabším článkem kybernetické bezpečnosti je vždy uživatel – nepoučený uživatel, proto musíme v osvětě pokračovat a na nové trendy pachatelů upozorňovat. Také je naším záměrem, aby si lidé uvědomili, že především oni sami mohou svou obezřetností a dodržováním základních pravidel na internetu přispět k tomu, aby se nestali obětí protiprávního jednání,“ uvedla policejní mluvčí Hana Kroftová.