Hudebníci na dlažbě? Profesní sdružení odmítají sloučení filharmonie a divadla v Olomouci

Moravské divadlo
Budova Moravského divadla, Ilustrační foto Pavel Konečný

OLOMOUC – V Olomouci se chystá sloučení Moravské filharmonie a Moravského divadla pod jednu instituci. Město hodlá k tomuto kroku přistoupit na základě analýzy u renomované společnosti. Asociace symfonických orchestrů a pěveckých sborů České republiky (ASOPS) a Unie orchestrálních hudebníků ČR (UOH) však navržený postup odmítají a nabízejí svou účast v odborné rovině.

Na základě analýzy u renomovaná společnost Economic Impact Art, velmi zkušené firmy na poli evaluace kultury, se v Olomouci chystá sloučení Moravské filharmonie a Moravského divadla pod jednu instituci. Pod nově vzniklou organizací by měly zůstat zachované dva orchestry i obě značky. Zvolená varianta není nejúspornější, nicméně analýza ji označila za nejefektivnější z hlediska potenciálu šíře i kvality kulturní nabídky. „Je to přístup, který se v analýze jasně ukazuje jako efektivní a životaschopný. Kromě provozních úspor, ač ne nejvyšších z navrhovaných variant, umožní tato cesta spojené instituci dosáhnout větších výnosů mimo jiné třeba i díky lepšímu využití sálů a posílení zájezdové činnosti. V podstatě je to jediná varianta, která umožňuje nejen zachování šíře kulturní nabídky, ale také její další rozvoj,“ popisuje očekávané přínosy chystané změny náměstek primátora pro kulturu Viktor Tichák.

Staňte se členy FB skupiny Život v Olomouckém kraji a žádná zpráva vám neunikne.  Sledujte nás na Twitteru, kde pro vás připravujeme plejádu pestrých zpráv.  

Profesní sdružení Asociace symfonických orchestrů a pěveckých sborů České republiky (ASOPS) a Unie orchestrálních hudebníků ČR (UOH) však takové sloučení odmítají. Vadí jim hlavně, že zastupitelé města se při svém rozhodování opírají o jedinou analýzu, kterou si k dané problematice nechali zpracovat. „Doporučovaný model fúze do jedné instituce je v našem prostředí novinkou a jsou s ním spojena nemalá rizika. Shledáváme zde více dlouhodobých negativ než slibovaných přínosů. Prognóza budoucího stavu i výkonu nové instituce, s níž analýza pracuje, je demonstrována jen velmi vágně, což může v budoucnu přinést značné těžkosti, a proto i zvyšuje naše obavy. S tím koresponduje fakt, že analýza nabízí pouze technicistní přístup a pohled na dotčené instituce, navíc prostřednictvím jen některých ukazatelů, bez jakýchkoliv širších souvislostí. To je pro takto zásadní a nezvratné rozhodnutí jednoduše málo,“ říká k situaci Lenka Kavalová, předsedkyně ASOPS.

Profesionální hudebníci na dlažbě?

Dále jim také vadí, že součástí transformace by mělo být propuštění asi 25 hudebníků. „Celou snahu města bohužel nelze vnímat jinak, než cílenou (byť skrytou) snahu jednoduše ušetřit na lidech; 20% redukce orchestrálních hráčů z obou orchestrů je absolutně nepřijatelná už jen z principu jak oborově, tak v návaznosti na multiplikační efekty takovéhoto postupu (dopad na umělecké školství, ale také komerční sféru – obchod s hudebními nástroji, kulturní a kreativní průmysl obecně),“ píše se ve společném prohlášení ASOPS a UOH.

Obě profesní sdružení požadují zahájení relevantní a širší debaty nad situací okolo obou institucí s primárním cílem zefektivnit financování institucí nerestriktivní cestou. Dále doplnění podkladových materiálů pro rozhodování o budoucnosti obou institucí o další nezbytné aspekty a v případě jakékoliv restrukturalizační varianty zpracovat před rozhodováním v dané věci konkrétní, ilustrativní model fungování zvoleného modelu. Městu pak nabízejí pomoc a aktivní spolupráci při konstruktivním řešení situace.