Poplatky ze psů v Kralupech razantně podraží. Nejvíc obyvatelům bytových domů!

Ilustrační foto: unsplash

KRALUPY NAD VLTAVOU – Vzhledem k nárůstu nákladů města na úklid a likvidaci odpadů dochází s účinností od 1. 1. 2024 ke změnám sazeb místních poplatků ze psů. Zvýšení poplatků ze psů bude v řádu stokorun

Důvodem zdražení je podle zastupitelstva města fakt, že lidé z panelových domů venčí čtyřnohé členy domácnosti ponejvíce na veřejných prostranstvích, k úklidu se staví často nezodpovědně. Samospráva následně vynakládá nemalé prostředky na likvidaci tohoto typu znečištění, rovněž investuje do pořízení dalších speciálních košů a doplňování sáčků.

Poplatky v bytovce

Nejrazantnější zdražení se týká obyvatel velkých bytových domů. V domech o čtyřech a více jednotkách činí částka za prvního psa 1 300 Kč, za druhého a každého dalšího mazlíčka téhož majitele 2 000 Kč.

Rodinné domy

Ani rodinným domům (s maximálně třemi byty) se navýšení sazby nevyhne, za jednoho psa majitel uhradí 300 Kč, za druhého a každého dalšího 800 Kč.

Sleva nad 65 let

U osob starších 65 let dochází ke sjednocení sazby. Poplatníci na území celého města budou nově hradit místní poplatek za psa ve výši 200 Kč, jak jim ukládá zákon. Za každého dalšího mazlíčka bude sazba 300 Kč. (Do roku 2023 platila výjimka pro seniory žijící v části Minice a Zeměchy, ti platili 100 Kč).

Hlídací psi

U hlídacích jedinců (určených a užívaných k hlídání objektů, jejichž držiteli jsou právnické nebo podnikající fyzické osoby, které jsou zároveň vlastníky hlídaných objektů, je částka stanovena na 300 Kč za zvíře /za druhé a další 800 Kč/).

Pozor na splatnost

Poplatkovým obdobím zůstává kalendářní rok, splatnost poplatku je k 31. 3. 2024. Pro celé území města jsou nyní sazby stejné, již nebudou děleny na Zeměchy, Minice a další. Podrobné informace k úhradě najdete na webu zde .