Jak letos porostou důchody a komu

Foto: Rýdlová J.

U poživatelů důchodů se leden zpravidla nese v očekávání zvýšení pobírané penze. Poslední roky přinesly díky nepříznivé ekonomické situaci výrazný růst důchodů, a to dokonce několikrát za rok. Obdobnou situaci již patrně nelze očekávat. Jak bude probíhat valorizace letos?

Důchod není jen jedna částka

Ačkoli důchod chodí na účet jako jedna suma, skládá se ve skutečnosti ze dvou složek:

 • Základní část, tzv. základní výměra. Ta je pro všechny poživatele důchodu stejná – není ovlivněna ani výdělkem, ani délkou sociálního pojištění (resp. odpracovanou dobou a přípravou na povolání).
 • Zásluhová část, tzv. procentní výměra. Na rozdíl od základní složky důchodu tato část zohledňuje odpracovanou dobu a náhradní dobu pojištění (např. studium, mateřská) a dále také výdělek. Není tedy přirozeně pro všechny stejná. Jejím cílem je, aby výše důchodu odrazila „zásluhy“ dotyčného.

Valorizace nově

Smyslem valorizace důchodu je snaha o zachování reálné hodnoty vyplaceného důchodu, tedy aby důchodcům neklesala životní úroveň. Jedná se o každoroční zvýšení důchodů v závislosti na vývoji inflace a částečně na růstu reálných mezd. Důchodová reforma zavádí nová, přísnější, pravidla pro valorizaci. Stručně lze říci, že důchody porostou pomaleji a v případě prudkého nárůstu inflace (tj. prudkého zdražování) již nelze očekávat mimořádné navyšování důchodů, ale jinou formu pomoci.

Letos všichni stejně

Letošní valorizace zvýší důchody od 1. ledna 2024 o 360 Kč. Jedná se o zvýšení základní výměry důchodu (týká se tedy všech), a to na částku 4 400 Kč. Procentní výměra zůstává beze změny. Tato valorizace se týká všech druhů důchodů (starobních, invalidních, vdovských/vdoveckých i sirotčích). Jednou z výjimek jsou poživatelé důchodu, kteří dosáhnou v lednu 2024 věku 85 let. Jim bude od ledna 2024 navýšena procentní výměra o celých 1 000 Kč. Valorizační navýšení provede Česká správa sociálního zabezpečení automaticky, není potřeba o ni žádat.

Elektronická oznámení

Z úsporných důvodů budou nyní nově valorizační oznámení příjemcům jednoho druhu důchodu poukazovaného na bankovní účet zaslána elektronicky prostřednictvím „zprávy pro příjemce“. Majitelům datových schránek pro fyzické osoby bude valorizační oznámení zasláno také jako příloha datové zprávy.  Očekává se úspora téměř 45 mil. Kč.

Oznámení dopisem

Valorizační oznámení prostřednictvím klasického dopisu obdrží i nadále příjemci:

 • důchodu vypláceného v hotovosti prostřednictvím České pošty,
 • důchodu, který je vyplácen v souběhu s jiným důchodem nebo se zvláštním příspěvkem,
 • dílčího důchodu,
 • důchodu vypláceného do zahraničí,
 • sirotčího důchodu vypláceného pro více sirotků,
 • důchodu vypláceného jinému příjemci nebo na účet zařízení sociálních služeb,
 • důchodu s exekuční srážkou nebo výplatou do vězeňského zařízení,
 • kterým je vyplácen slovenský dorovnávací příspěvek,
 • kteří dosáhnou v lednu 2024 věku 85 let.

Zdroj: ČSSZ