Nový rok v Mníšku přinesl i nový, úspornější způsob třídění odpadu!

Foto: mnisek.cz

PRAHA-ZÁPAD – Od 1. ledna přešli v Mníšku pod Brdy na nový systém třídění odpadu. Město zavedlo takzvaný multikomoditní sběr. To znamená, že do jedné sběrné nádoby se soustředí více druhů odpadu.

Do žluté nádoby nově patří kromě plastu také kov a nápojové kartony. Všechen odpad se potom dotřídí na speciální lince a ke zpracování poputuje každý zvlášť.

Původní nádoby na kovy a nápojové kartony budou počátkem ledna postupně svezeny do skladu.

Proč ta změna?

Nový způsob třídění odpadu omezí počet výjezdů svozového vozidla a tím se sníží náklady.
Úspora se projeví už jen tím, že při stoupající inflaci by se služba pro občany nemusela zdražovat.

Door-to-door

Přechod na multikomoditní systém je předstupněm režimu svozu door-to-door, který by měl ve vybraných lokalitách zkušebně zavést od 1. dubna 2024. Princip tohoto systému svozu spočívá v tom, že lidé mají nádoby na třídění plastu a papíru u svého domu. Třídění odpadu tak začíná přímo v domácnostech. Cílem je získat kvalitnější vytříděný odpad a zvýšit jeho objem.

Žluté kontejnery

Co bude nově kromě plastu patřit do žlutých kontejnerů? Tak třeba plechovky od nápojů a konzerv, prázdné kovové tuby od kosmetiky, hliníkové obaly od potravin, alobal, fólie od tavených sýrů či čokolád, hliníková víčka od mléčných produktů (ne z pokoveného plastu). Dále hliníkové barevné obaly – potištěné od kávy, sladkostí a ostatních potravin, šroubovací uzávěry od nápojů i zavařovacích sklenic, zátky, hřebíky, šroubky, kancelářské sponky a další drobné kovové odpady. Nápojové kartony, jako jsou krabice na mléko, džus nebo víno, je třeba před vhozením do kontejneru sešlápnout.

Pozor!

Žluté kontejnery nejsou určené pro velké kusy kovů. Ty stále patří na sběrný dvůr. Nepatří sem ani spreje, či jiné kovové tlakové lahve! Ty musí mezi nebezpečný odpad.