Kdy nastává čas zřídit seniorovi pečovatelskou službu. Nejčastější obavy a důvody odmítání

Zdroj: PAHOP

Když seniorovi začnou ubývat síly, zpravidla jako první pomáhá nejbližší rodina. Pokud se jedná o pravidelný nákup nebo příležitostné umytí oken, většinou nejde o žádný problém. Ten nastává ve chvíli, kdy pomoc má být trvalá a postupně nabývá na intenzitě. Jednoho dne se pečující, ať už partner či děti, dostanou do bodu, kdy je trvalá péče o seniora výrazně vyčerpává, či je již nad jejich síly.

Proč neotálet

Tehdy je nejvyšší čas uvažovat o pomoci zvenčí. Jinak hrozí, že pečující časem vyhoří, a nebude mít sílu péči poskytovat vůbec. Stává se také, že člověk pečuje o nemohoucího seniora až do posledního okamžiku, avšak zanedlouho po jeho odchodu sám vážně onemocní. Příčinou tohoto jevu je dlouhodobé přetěžování a vyčerpání organismu.

Mezi nejčastější tzv. odlehčovací služby, tedy služby, které alespoň částečně odlehčí pečující osobě, patří sociální služby domácí péče. Pečovatelky zajistí pomoc např. s hygienou (koupání, mytí vlasů, přebalování), s oblékáním, přípravou jídla či krmením.

Důvody obavy

Učinit však krok tímto směrem bývá často velmi obtížné. Nejčastěji proto, že senior sám pomoc odmítá. Má dojem, že situace není tak vážná, aby mu musel někdo cizí pomáhat. Typickým důvodem odmítavého postoje jak seniora, tak jeho blízkých, je obava tzv. pustit si někoho cizího do bytu. Cizí člověk totiž znamená narušení soukromí a také pocitu bezpečnosti. Může přece něco odcizit či zneužít toho, že se obeznámí s poměry v domácnosti. Dalším důvodem odmítání, a to zejména u služeb týkajících se poskytování osobní hygieny, jsou zábrany a stud. Otázkou bývají také peníze, protože tyto služby je nutno zaplatit.

Pečovatelka v bytě

Pokud nehledáte soukromou pečovatelku na inzerát, ale využijete oficiálního registrovaného poskytovatele sociálních služeb, snížíte výrazně riziko toho, že by vám neznámá osoba způsobila v domácnosti nějakou újmu. Jedná se o odborně vyškolený personál, který musí respektovat určité zásady. Klíče od bytu dostane pečovatelka tehdy, pokud senior není schopen jí sám otevřít. Klíč není označen jménem a adresou, ale např. jen číselným znakem, aby v případě ztráty nebylo možné určit, k jakému obydlí patří. Pečovatelka nepotřebuje přístup do celého bytu, takže cennosti a doklady je možné uzamknout v jiné místnosti. Poskytovatelé sociálních služeb jsou často organizace, které pečují o velký počet klientů. Proto se v péči o seniora může pravidelně střídat více pečovatelek. Nebývá výjimkou, že původně odmítavý postoj seniora se změní a dotyčný si návštěvy oblíbí, protože rozptýlí jeho samotu. Nevýhodou je, že pečovatelky mnohdy nepřicházejí konkrétně na přesný čas, ale v určitém časovém rozpětí (např. ne přesně na 8:00, ale mezi 8:00 a 9:30), protože přejíždějí od jednoho klienta k druhému.

Osobní hygiena

V této oblasti by měl jít stud stranou. Jedná se o podobnou situaci, jako když jste u lékaře nebo když vás v nemocnici ošetřuje zdravotní personál. Je dobré si uvědomit, že pečovatelky jsou na tuto činnost zvyklé, patří k jejich práci.

Zpětná vazba

Vždy je dobré pravidelně komunikovat jak s pečovatelkami, tak seniorem. Pečovatelky mohou pečujícího upozornit na změny v chování seniora či nový zdravotní problém. Senior zase poskytne zpětnou vazbu ohledně chování pečovatelek a poskytované péče.

Finance

Ceny sociálních služeb jsou zastropovány vyhláškou. To znamená, že organizace, které je poskytují, mají zákonem určen horní limit, jež nemohou překročit. Pokud je služba poskytována v rozsahu nepřevyšujícím 80 hodin měsíčně, u výše uvedených výkonů se jedná o 155 Kč/hod. Jestliže si najmete soukromou pečovatelku, která není registrovaná, pak cena záleží na vzájemné domluvě. Senior, jehož soběstačnost je výrazněji omezena, může čerpat sociální dávku v podobě příspěvku na péči.