Platby stravenkami a kartami. Může za ně prodejce požadovat poplatek nebo je odmítnout?

Foto: Rýdlová J.

Někteří z nás dnes hotovostí téměř neplatí, používají výlučně platební karty. Také platíme rádi stravenkami, tedy pokud nám je zaměstnavatel poskytne. Benefit v podobě stravenek se v ČR týká přibližně 65 % zaměstnanců. A téměř každý z nás se již někdy setkal se situací, kdy mu k jeho překvapení byla platba kartou nebo stravenkou odepřena, či dokonce zpoplatněna. Může si prodejce takový postup dovolit? Odpověď vás možná překvapí.

Peníze mají navrch

Zákon o oběhu bankovek říká, že každý (až na určené výjimky) je povinen přijmout tuzemské bankovky a mince bez omezení. O povinnosti přijímat bankovní karty, stravenky či jinou formu platidel žádný český zákon nehovoří. Prodejce má tedy povinnost přijímat pouze zákonné peníze, tj. bankovky a mince. To, jestli obchodník bude přijímat bankovní karty či stravenky, závisí zcela na jeho dobrovolném rozhodnutí. Většinou je to právě konkurenční tlak v boji o zákazníka, díky kterému se prodejce nakonec pro stravenky a karty rozhodne.

Poplatky za platbu stravenkami

U platby stravenkami se zákazníci setkávají s požadavkem uhradit určitý poplatek a také výhradou, že určitá zbytková část hodnoty stravenky se nevrací. Časté je také omezení počtu přijímaných stravenek. Je to správné? Zákon o ochraně spotřebitele říká, že prodávající nesmí po spotřebiteli v souvislosti s použitým způsobem placení požadovat poplatek převyšující přímé náklady, které prodávajícímu v souvislosti s tímto způsobem placení vznikají. Jinými slovy, přiměřený poplatek není v rozporu se zákonem, protože prodejci s přijímáním stravenek skutečně vznikají náklady navíc. Prodejce má však povinnost o všech svých opatřeních informovat zákazníka předem, tedy ještě než zaplatí. V praxi se tak děje většinou vyvěšením oznámení na viditelném místě u pokladny.

Poplatky za platbu kartou

Rovněž přijímání plateb kartou znamenají pro prodejce zvýšené náklady. Zde však platí poněkud jiná pravidla. Dle sdělení ČOI ve většině případů není prodávající oprávněn spotřebiteli účtovat jakýkoliv poplatek za platbu platební kartou. Výjimku tvoří pouze platební karty vydané podnikatelům a platební karty tzv. třístranných schémat (například Diners Club nebo American Express).

U třístranných schémat platebních karet je podnikatel oprávněn si účtovat poplatek za platbu kartou, avšak pouze za splnění dvou podmínek. První je, že ještě před uskutečněním platby musíte být upozorněni, že se s platbou kartou pojí nějaký poplatek. Za druhé, daný poplatek nesmí převyšovat náklady, které podnikateli s platbou skutečně vznikají.