Víte kde všude je nutné používat magnetický separátor?

Co dělá jídlo bezpečné pro konzumaci? Jak jsou vlastně recyklační společnosti schopny „recyklovat“? Jak se obilí udržuje bez nečistot? Jak jsou zpracovatelská zařízení chráněny před škodlivými kovovými částečkami? Jak miliony produktů zůstávají bezpečné pro spotřebitele na celém světě? Odpověď na tyto důležité otázky je jednoduchá – je to kvůli magnetickým separátorům!

Magnetická separace změnila svět a je zodpovědná za dodržování norem bezpečnosti produktů a potravin, které někdy považujeme za samozřejmé. Díky inovacím v oblasti magnetů a magnetických separátorů jsme schopni jíst potraviny a používat produkty, které neobsahují nebezpečné materiály. Magnetická separace také chrání výrobní zařízení před vážným poškozením tím, že je udržuje v pohybu, aniž by se do nich dostaly nebezpečné kovové úlomky. Ať už se podíváte do potravinářského, mlékárenského, obilného, chemického, plastikářského, ropného, textilního, recyklačního, těžebního nebo jiného výrobního průmyslu, použití magnetického separátoru je zásadní pro úspěch podnikání.

Pomocí magnetů budete schopni oddělit nebezpečné kovy z produktů ještě před jeho odesláním spotřebitelům. To je nesmírně důležité z mnoha důvodů. Když se v produktu nebo potravině objeví kovové nečistoty, může to vést k potenciálním soudním sporům, stažení produktu, negativním recenzím a vážnému zranění zákazníků. Naštěstí se tomu všemu lze vyhnout investicí do správných magnetických separátorů. Magnetický separátor, který zvolíte, bude záviset na typu zpracovávaného materiálu a systému, kterým materiál prochází. Každý systém a produkt je jedinečný, což znamená, že pokud jde o magnetickou separaci, neexistuje „jedna velikost pro všechny“.

Typy magnetických materiálů

Volba materiálu, ze kterého je magnet vyroben závisí na faktorech, jako je hustota produktu, průtok, provozní teplota a druh železných nečistot, které chcete odstranit. Pokud jde o běžné oddělování železa, často se používají keramické magnety. Naopak, alnico magnety jsou ideální pro aplikace s vysokými provozními teplotami.

Magnety vyrobené z vzácných zemin jsou využívány při manipulaci s vysokou hustotou a průtokem materiálu, který obsahuje slabě magnetické částice a třídy mechanicky zpevněné oceli. Mezi tyto typy magnetů vhodných pro trvalé magnetické separátory patří neodym, samarium kobalt a alnico.

Neodymové magnety patří mezi nejsilnější dostupné magnety a jsou ideální pro odstranění jemného železa a nerezové oceli. Samario-kobaltové magnety jsou menší, s mírně nižší silou, ale odolávají vyšším teplotám.

Typy průmyslových použití

Existuje mnoho různých typů magnetických separátorů, které se využívají v různých odvětvích, jako jsou recyklace, těžba a zpracování nerostů, mletí obilí, výroba potravin, plastů, netkaných textilií a práškových materiálů. Správný výběr magnetického separátoru závisí na konkrétním typu materiálu, který se zpracovává, a na systému, skrze který materiál prochází.

Skříňové magnetické separátory jsou skvělým řešením pro odstranění jemných kovových nečistot ve snadno tekoucím suchém materiálu. Tyto separátory jsou běžně využívány v různých odvětvích, včetně recyklace, potravinářství, ve výrobě pracující s prášky a sypkými materiály, a také v plastikářském průmyslu. Jsou navrženy tak, aby účinně zachytávaly kovové nečistoty a zajistily čistotu výsledného materiálu.

Magnetické bubnové separátory jsou zařízení, která nacházejí uplatnění ve velko-objemových volně proudících sypkých a granulovaných materiálech v různých průmyslových odvětvích. Jejich hlavní funkcí je neustálé odstraňování železných nečistot. Tyto separátory se využívají v průmyslu s plasty, recyklace, zpracování obilí, práškových a sypkých materiálů, těžby a těžby nerostů.

Materiál prochází přes rotující bubnový separátor, který je vybaven permanentními magnety nebo elektromagnetickým systémem, vytvářejícím magnetické pole v okolí bubnu. Magnetické částice jsou přitahovány k povrchu bubnu a zůstávají na něm přilepeny, zatímco nemagnetické částice pokračují dál do procesu. Otáčením bubnu se vyseparované magnetické částice dostávají do speciálního místa, kde jsou z bubnu odstraněny.

Deskové magnetické separátory nad pásový dopravník jsou efektivní při odstraňování nebezpečných materiálů z práškovitých, vlhkých, hrudkovitých a abrazivních produktů. Tato zařízení rovněž účinně eliminují velké nečistoty, které by mohly způsobit problémy, jako je zanesení nebo rychlé opotřebení separátorů s kazetovým uspořádáním. Deskové magnety jsou umístěny nad dopravníky. Jsou široce využívány v odvětvích jako výroba plastů, recyklace, potravinářství, zpracování obilí a manipulace s práškovým a sypkým materiálem, zejména při zpracování abrazivnějších produktů.

Materiál s feromagnetickými částicemi je přepravován na pásovém dopravníku směrem k separátoru. Nad pásovým dopravníkem jsou umístěny silné permanentní magnety nebo elektromagnety, které vytvářejí magnetické pole nad pásy. Feromagnetické částice v materiálu jsou přitahovány k magnetům, což způsobuje, že se tyto částice přichytí k povrchu. Tímto způsobem je dosaženo efektivní separace kovových nečistot, což chrání zařízení před možným poškozením nebo kontaminací finálního produktu.

Roštové magnetické separátory nacházejí uplatnění v různých odvětvích, jako je plastikářský, potravinářský, obilný a těžební průmysl. Tyto magnety lze instalovat do násypek, jímek, skluzů, krytů a zásobníků k odstranění usazených kovů z proudících materiálů.

Klínové magnety se instalují do úzkých, svislých nebo strmě nakloněných skluzů v aplikacích s gravitačním tokem. Chrání mlýny na pelety a další zařízení před poškozením způsobeným kovy. Klínové magnety se používají v průmyslu obilí a mletí ke zpracování částicových nebo polotuhých materiálů.

Magnetické klínové separátory se umisťují do úzkých, svislých nebo strmě nakloněných skluzů v aplikacích s gravitačním tokem. Tyto magnety slouží k ochraně mlecích systémů a dalších zařízení před poškozením způsobeným kovy. V potravinářském průmyslu a při zpracování obilí se klínové magnety využívají k účinnému separování kovových materiálů.

Zdroj: magsy.cz