Pozor, za odpad odvezený do sběrného dvoru, musí v Krnově zaplatit také kadeřnice nebo instalatér

Foto ilustrační: Pixabay

KRNOV – Ve všech sběrných dvorech, které se nacházejí na území Krnova, platí od 1. února letošního roku pravidlo, že lidé kteří zde chtějí uložit odpad, musí svým občanským průkazem prokázat trvalé bydliště v Krnově. Pracovníci dvorů také začali více kontrolovat podnikající subjekty. Pokud chce instalatér nebo třeba kadeřnice do sběrného dvora odevzdat například papírové krabice či plastové folie, musí mít s městem uzavřenou smlouvu o zapojení do obecního systému pro nakládání s komunálním odpadem, která je zpoplatněna roční částkou.

V letošním roce podnikatelé, kteří mají plochu provozovny do 300 m2, zaplatí 500 korun. Za plochu od 300 do 800 m2 je stanovena částka 1 000 korun a nad 800 m2 1 500 korun. „Pokud mají uzavřenou smlouvu a zaplatí příslušnou roční sazbu, mohou v rámci svého podnikání využívat nádoby na tříděný odpad ve sběrných hnízdech a odkládat odpad do sběrných dvorů bez rizika penalizace za jejich neoprávněné užívání,“ uvádí Pavla Hájková z oddělení komunálních služeb města Krnova, která s živnostníky smlouvu o využití systému nakládání s komunálním odpadem uzavírá a ráda jim poskytne více informací na čísle 554 697 325 nebo e-mailu: phajkova@mukrnov.cz.

Staňte se členy FB skupiny Život v Moravskoslezském kraji a žádná zpráva vám neunikne. Sledujte nás Twitteru, kde pro vás připravujeme plejádu pestrých zpráv.

Podle zákona o odpadech je každá právnická nebo fyzická osoba, která je oprávněná k podnikání, považována za původce odpadu v případě, pokud při její činnosti vzniká odpad. Původci odpadu jsou tedy i živnostníci, například kadeřnice, drobní obchodníci, účetní, provozovatelé restaurací a podobně. Živnostenský odpad není nijak přesně definován. Je to odpad podobný domovnímu odpadu, vznikající při nevýrobní činnosti právnických nebo fyzických osob oprávněných k podnikání. Nemají-li živnostníci smlouvu s obcí, jsou si povinni zajistit spolupráci s externí odbornou firmou, která vyřeší odvoz a zpracování odpadů.