Velké opravy silnic začnou v Olomouci už v polovině března. V létě se uzavře jedna z nejfrekventovanějších křižovatek

Křižovatka u Lidlu na Velkomoravské, foto Magistrát města Olomouce

OLOMOUC – Velké opravy silnic znamenají pochopitelně také uzavírky, které potrápí řidiče. Ti se na oplátku můžou těšit na opravené cesty. První letošní akce začne už 13. března, týká se ovšem cyklotrasy. Největší komplikace čekají na řidiče nejspíš až v létě, kdy se uzavře jedna z nejfrekventovanějších křižovatek v Olomouci.

Na opravy silnic, chodníků, autobusových zastávek, mostů, lávek a podchodů město Olomouc letos vyčlenilo skoro 130 milionů korun. Část peněz směřuje i na drobnější opravy živičných a dlážděných komunikací, veřejného osvětlení i světelné signalizace. Mezi první letošní akce patří oprava cesty na cyklotrase spojující Nemilany a Nedvězí, která začne 13. března, nebo renovace Uhelné ulice v samotném centru města. Ta startuje 18. března a bude trvat dva měsíce. Stavební firma tam opraví kryt komunikace z žulových kostek a doplní i účinné odvodnění. K jednotlivým nemovitostem bude po celou dobu uzavírky zajištěn přístup. Pro rezidenty parkující v Uhelné ulici budou vyhrazena parkovací stání v blízkosti Terezské brány. Nejpozději 12. května by mělo být hotovo.

Staňte se členy FB skupiny Život v Olomouckém kraji a žádná zpráva vám neunikne.  Sledujte nás na Twitteru, kde pro vás připravujeme plejádu pestrých zpráv.  

Na přelomu března a dubna je na pořadu zahájení dvou velkých oprav – IV. etapy rekonstrukce Pavelkovy ulice v Hodolanech a také poslední části opravy Okružní ulice. V případě Pavelkovy ulice se bude jednat o opravu živičného krytu místní komunikace od křižovatky Lipenská x Pavelkova před most přes Bystřici v délce asi 640 metrů. Součástí bude i výměna stávajících betonových obrub, doplnění přídlažby a nových uličních vpustí.

Závěrečná část opravy Okružní ulice se bude týkat úseku od Jílové ulice po Dělnickou. Součástí bude i výstavba dvou nových inteligentních autobusových zastávek včetně nástupišť a nového středního dělícího ostrůvku s místem pro přecházení v Okružní ulici. Po celou dobu stavby, do konce června, bude ulice pro dopravu uzavřena, majitelům parkovacích stání v garážích však bude umožněn příjezd, kromě několika krátkých časových úseků, kdy bude probíhat frézování a pokládka.

Uzavírka křižovatky u Lidlu na Velkomoravské

V letních měsících se uzavře také jedna z nejfrekventovanějších křižovatek, která spojuje centrum města s hustou sídlištní zástavbou v městské části Povel. Křižovatka Schweitzerovy a Velkomoravské ulice u Lidlu se kromě oprav povrchů dočká také nové světelné signalizace, což přispěje k její lepší propustnosti a také koordinaci s křižovatkou s Rooseveltovou ulicí. „Na tuto akci navazuje oprava vozovky ve Schweitzerově ulici v úseku od Velkomoravské až po Zikovu. Její součástí bude také úprava autobusových zastávek, včetně doplnění inteligentního označníku u zastávky Povel – škola,“ doplnila náměstkyně olomouckého primátora pro dopravu Miroslava Ferancová.

„Letos nás čeká například i další etapa opravy Dlouhé ulice na Lazcích, několik autobusových zastávek nebo třeba zastřešení vstupu do podchodu před hlavním nádražím. Rádi bychom všechny důležité opravy stihli dokončit ještě před začátkem nového školního roku,“ shrnul vedoucí odboru dopravy olomoucké radnice Marek Černý.

Pokud město uspoří peníze díky rozdílu mezi předpokládanými a skutečnými náklady na realizaci naplánovaných oprav bude úspora vzniklá v soutěži využita na realizaci dalších oprav: