Na Lesnou budou jezdit trolejbusy

Zdroj: DPMB

BRNO – Město si nechalo zpracovat prověřovací studii na dopravní obslužnost městské hromadné dopravy na sídlišti Lesná. Radní se shodli na návrhu číslo šest, který doporučuje vybudovat trolejbusovou dopravu. 

Studie ukázala šest variant a jejich kombinací řešení dopravní obsluhy na Lesné. Analýza spočívala v porovnání pozitivních i negativních věcí plynoucích z projektu, finanční stránky i časové náročnosti. Nejvýhodnější a do budoucna nejlepší variantou se ukázala ta poslední, která znamená vybudování trolejbusové trati po Seifertově a Okružní ulici. „Obsluha Soběšic by byla řešena bateriovými IMC vozidly. Zároveň budeme při budování trakčních stožárů myslet na územní rezervu, která by případně umožnila v budoucnu změnu na tramvajovou dopravu,“ doplnil Petr Kratochvíl. 

Staňte se členy FB skupiny Život v Jihomoravském kraji a žádná zpráva z kraje vám neunikne. Sledujte nás na Twitteru, kde pro vás připravujeme plejádu pestrých zpráv.

Momentálně probíhá rekonstrukce mostu přes železniční trať na Merhautově a nový most bude vhodný pro trolejbusovou a následně tramvajovou dopravu. Po opravě dojde k zavedení trolejbusů na Lesnou. Součástí stavby bude i měnírna, pokud by v budoucnu po sídlišti jezdily tramvaje. Celá oblast tak bude obsluhována elektricky.