Číhošťský zázrak: Co se vlastně v malé vesničce odehrálo?

Kostel v Číhošti. Zdroj: www.commons.wikimedia.org

Číhošť byla obyčejnou vesničkou Českomoravské vrchoviny – tedy až do roku 1949. Tehdy měla mít pouhých 246 obyvatel. Na jaře toho roku sem nastoupil jako farář Josef Toufar. Jeho jméno je nám jistě známo kvůli kauze, která se kolem něj rozšířila.

Josef Toufar – kým byl?

Narodil se roku 1902 v Arnolci, blízko Jihlavy. Roku 1927 se prý definitivně rozhodl stát se knězem. Odešel tedy na německé gymnázium v tehdejším Německém Brodě, aby zde složil maturitu. Poté nastoupil do semináře v Hradci Králové. Vysvěcen byl roku 1940 a jeho prvním působištěm byla ves Zahrádka, která dnes již neexistuje. Byla zaplavena vodní nádrží. Na svém působišti byl Toufar velmi oblíbený, a tak byl přeložen raději do Číhoště – i zde se však těšil všeobecné oblibě.

Kříž se pohybuje

Celá událost, která později vešla ve známost, se odehrála 11. prosince 1949. Tehdy se lidé, kteří chodili do kostela, shromáždili na dopolední mši. Josef Toufar měl na kazatelně zdvihnout levou ruku směrem k oltáři a pronést: „Všemohoucí je s námi, ten nás vidí“. Aniž by to sám kněz zaregistroval, kříž, vysoký asi půl metru, se pohnul. Třikrát na stranu epištolní, dvakrát na stranu evangelijní, která byla směrem na západ. Tento úkaz vidělo devatenáct svědků a farář se o něm dozvěděl od kováře Pospíšila.

Událost se rychle roznesla po vesnici a o zázrak se začal zajímat také tajemník akčního výboru Národní fronty Sláma. Strážmistr SNB Goldbrich z Ledče nad Sázavou dělal s křížem pokusy.

25. prosince 1949 se nicméně pohyby kříže opakovaly, a to už začala případ vyšetřovat státní bezpečnost. 28. ledna byl farář zatčen a odvezen na proticírkevní vyšetřovací oddělení do Valdic.

Toufarova smrt

Tam zemřel 25. února na následky mučení a byl pohřben do hromadného hrobu v Praze-Ďáblicích. StB ještě využila Číhošť k natočení propagandistického dokumentu, kde dokazovala, že za celou záležitostí stojí nejméně spiknutí Vatikánu.

Prsť z hromadného hrobu je dnes umístěna v symbolickém hrobu Josefa Toufara v areálu číhošťského kostela.

Celý případ má ale pokračování. Farář Papež, další kněz v Číhošti, potvrdil, že se pohybu křížku opakoval ještě dva roky po smrti faráře Toufara. Tehdy však Papež prosil svědky, aby mlčeli, nechtěl být dalším umučeným.

Co se vlastně tedy v Číhošti tehdy odehrálo?