Záhadné artefakty na Steinsburgu: Koho či co zobrazují zvláštní bronzové spony?

Malý Gleichberg. Zdroj: www.commons.wikimedia.org

V Německu, mezi Rhonou a Duryňským lesem, se vypínají už zdaleka viditelné horské kužely – jsou to Velký a Malý Gleichberg, nazývaný také Steinsburg. Díky své izolované a výrazné poloze se zmíněné hory staly velmi důležitým orientačním bodem.

Prastaré osídlení

Obě hory i s okolím byly osídleny již během střední doby kamenné před osmi tisíci lety. V údolích na jejich úpatí narazíme na stopy po osídlení ze 4. až 2. tisíciletí př. Kr. V pátém nebo čtvrtém století př. Kr. vzniklo na vrcholku Malého Gleichbergu oppidum Steinsburg, v prvním století př. Kr. se Steinsburg proměnil v opevněné místo městského typu s trojitými valy. Zastavěná plocha sídla zabírala 66 hektarů.

Archeologové pokládají Steinsburg za hospodářské a kulturní centrum nám jménem neznámého kmene, žijícího v severní oblasti keltského osídlení. Řemeslníci neznámého národa vyráběli pozoruhodně kvalitní šperky, zbraně a sochy z bronzu. Mezi jinými výrobky si zaslouží pozornost zvláštní šatové spony opatřené různým zdobením.

Záhadné spony

A právě ono tajemné zdobení je předmětem zájmu milovníků záhad. Spony jsou zkrášlovány reliéfem, který zobrazuje hmyzu podobné bytosti s nadměrně velikou hlavou, obrovskýma mandlovýma očima a degenerovaně vyhlížejícím tělem, které ale umělci naznačili jen torzovitě. O předobrazu reliéfů na sponách můžeme pouze spekulovat.

Někteří badatelé se domnívají, že se jedná o zpodobnění skutečného hmyzu, jiní na reliéfech vidí spíše bytosti podobné ptákům. Avšak na Steinsburgu byly nalezeny konvice s vyobrazením skutečných ptáků a hmyzu, které se značně odlišují od reliéfů na sponách. Otázkou tedy zůstává, co se stalo předlohou.

Útěk z domovů

Konec slavné epochy Steinsburgu je také záhadný. Několik desetiletí před začátkem našeho letopočtu bylo toto impozantní sídliště zdánlivě bez důvodu a zřejmě ve velkém spěchu svými obyvateli opuštěno. Souvisí snad tento „útěk“ nějak s aktivitami jejich prehistorických „bohů“?

Ve středověku byla na vrcholku bývalého keltského oppida postavena poutní kaple sv. Michala, která však byla zničena v průběhu reformačních válek. Steinsburg chátral a upadal v zapomnění. V 19. století byl dokonce využíván jako kamenolom a dělníci přitom narazili na železné zbraně a bronzové šperky – krom jiného i na již zmíněné spony.

Profesor A. Götze se později zasloužil o to, že Steinsburg byl v roce 1900 prohlášen chráněnou památkou. A spony? Tyto artefakty a mnohé další můžete vidět v místním muzeu, založeném v roce 1929.