Fakultní nemocnice Hradec Králové se zapojuje do Národního hodnocení spokojenosti pacientů

foto: Martin Fletcher

HRADEC KRÁLOVÉ – Pacienti hospitalizovaní v průběhu května mají možnost se do projektu zapojit. Tento projekt, který probíhá pod záštitou Ministerstva zdravotnictví České republiky, má za cíl zlepšit kvalitu poskytované zdravotní péče a vytvořit jednotný systém pro hodnocení spokojenosti pacientů.

Projekt Národního hodnocení spokojenosti pacientů má přinést nemocnicím a dalším poskytovatelům lůžkové zdravotní péče jednotný a dlouhodobě udržitelný analytický nástroj. Tento nástroj pomůže splnit požadavky na povinnou standardizaci kvality poskytované péče, což je součástí interního systému kvality a bezpečí poskytovaných zdravotních služeb.

Staňte členy FB skupiny Život v Královehradeckém kraji a žádná zpráva z kraje vám neunikne. Sledujte nás Twitteru, kde pro vás připravujeme plejádu pestrých zpráv.

Pacienti mohou vyjádřit svou spokojenost prostřednictvím dotazníku, který obsahuje 35 otázek. Dotazník je anonymní a jeho vyplnění zabere jen několik minut.

Fakultní nemocnice Hradec Králové se do projektu zapojuje pravidelně. Například v roce 2023 vyplnilo dotazníky 1278 hospitalizovaných pacientů a celková spokojenost dosahovala hodnoty 94,57 procenta. Tato vysoká míra spokojenosti svědčí o kvalitní péči, kterou FN HK poskytuje, a zdůrazňuje důležitost kontinuálního sledování a hodnocení pacientských zkušeností.

Více informací o projektu je dostupných na webových stránkách Ministerstva zdravotnictví.