Gočárova galerie bodovala na ocenění Gloria musaelalis

Zdroj: Sfera Pardubice

PARDUBICE – Po úspěšných ročnících Východočeského muzea v Pardubicích se v letošním roce v soutěži Gloria Musaelalis – Sláva muzejní, prosadila Gočárova galerie.

V nové budově zahájila galerie svoji  činnost v červnu minulého roku. Rekonstruovaný objekt se otevřel veřejnosti ve zkušebním provozu a podruhé, v plném provozu loni v září. Zpřístupněna byla stálá expozice TRANSMISE a další proměnné výstavy. „Otevření Gočárovy galerie v loňském roce bylo pro Pardubický kraj jako zřizovatele galerie významným mezníkem. Bylo to završení procesu, který trval od roku 2017, kdy jsme začali hledat nové prostory pro tehdejší Východočeskou galerii a skončilo to krásnou rekonstrukcí nejen nejstarší stavby v areálu Automatických mlýnů, ale revitalizací podstatné části tohoto dříve průmyslového areálu spolu s dalšími partnery,“ řekl náměstek hejtmana Pardubického kraje Roman Línek.

Oceněným projektem je konverze idustriálního objektu národní kulturní památky Winternitzovy automatické mlýny pro potřeby Gočárovy galerie. Ta je v kontextu ČR, ale i střední Evropy, poměrně ojedinělá. Autorem je architekt Petr Všetečka se studiem TRANSAT. „Vizí Gočárovy galerie je nabízet široké veřejnosti prostor umožňující setkávání se nejen s výtvarným uměním, vzdělávání, rozvoj kreativity a zprostředkování kvalitního kulturního obsahu, který obohatí nadregionální návštěvnickou a odbornou scénu,“ řekla ředitelka Gočárovy galerie Klára Zářecká.