Moravská filharmonie a Moravské divadlo v Olomouci společně. Pro posluchače a diváky by se nic nemělo změnit

Ilustrační foto Pavel Konečný

OLOMOUC – Zastupitelstvo města Olomouce dnes schválilo sloučení příspěvkových organizací Moravská filharmonie Olomouc a Moravské divadlo Olomouc. Ke sloučení dojde s účinností od 1. ledna 2025. Pro posluchače a diváky by se nic nemělo změnit.

Debata nad tímto bodem si v olomouckém zastupitelstvu vyžádala více než pět hodin jednání. Pro to, aby se f olomoucká filharmonie sloučila s olomouckým divadlem zvedlo ruku 27 zastupitelů. Ke sloučení dojde od 1. ledna 2025. Nová kulturní instituce ponese název Moravské divadlo a Moravská filharmonie. Nad dodržováním zřizovací listiny by měl bdít poradní orgán. „Zakotvení poradního orgánu – sedmičlenné garanční rady – je zásadním článkem zřizovací listiny. Jejím hlavním úkolem bude dohled nad dodržováním zřizovací listiny,“ podtrhl garance náměstek olomouckého primátora pro kulturu a cestovní ruch Viktor Tichák.

Staňte se členy FB skupiny Život v Olomouckém kraji a žádná zpráva vám neunikne.  Sledujte nás na síti X, kde pro vás připravujeme plejádu pestrých zpráv.  

Zřizovací listina

Ve zřizovací listině jsou explicitně uvedeny značky Moravské divadlo Olomouc i Moravská filharmonie Olomouc, pod nimiž budou soubory dále vystupovat, jak je veřejnost zvyklá. „Pouze přesouváme něco v rámci struktur, které město má,“ uvedl v debatě olomoucký primátor Miroslav Žbánek. Hlavním účelem zřízení organizace je podle listiny reprezentace města v celostátním i mezinárodním měřítku, uspokojování a rozvíjení kulturních potřeb a zájmů občanů specifickými divadelními, hudebními a příbuznými formami a prostředky. V rámci hlavní činnosti má navazovat na tradici a historii olomouckého divadelnictví, zejména pak Moravského divadla Olomouc, a na tradici a historii Moravské filharmonie Olomouc.

Více informací najdete na speciálním webu.