Jak zajistit pořádek v problémových městských domech? Kroměříž má řešení

KROMĚŘÍŽ – Městské domy v ulici Kotojedská a Nitranská patří dlouhodobě k problémovým lokalitám. Pro zajištění pořádku využila radnice dotaci z projektu ministerstva vnitra a nově k domům přiřadila dvě domovnice – preventistky, které se mají podílet na zajištění pořádku. „Jejich úkolem je primárně předcházet potenciálním konfliktním situacím, ať už mezi obyvateli tamních bytů, nebo mezi nimi a lidmi z okolí,“ uvedl místostarosta Vít Peštuka.

Ve zmíněných domech bydlí především senioři, matky samoživitelky i lidé s nízkými příjmy. „Dům v Nitranské ulici lze zařadit mezi problémové lokality, kam naše hlídky jezdí každý měsíc. Domovnice by nás například mohly informovat o různých lidech, kteří nemají v domech co dělat a přespávají nelegálně ve sklepích. Přínosem tak může být i zvýšení pocitu bezpečí pro obyvatele domů,“ popsal ředitel městské policie Libor Kubiš.

Domovnice kromě obyvatel domů a městské policie komunikují i s radnicí. Spolupracují také s asistenty prevence kriminality, kteří pracují pod městskou policií. „Hlásí například případné problémy na zařízení domů. Jelikož do nich docházejí denně, mají tyto informace z první ruky,“ objasnila kurátorka pro dospělé z radničního odboru sociálních věcí a zdravotnictví Martina Hadwigerová.