Machu Picchu: Kam a proč zmizela populace tohoto města? Otazníky zůstávají…

Machu Picchu, které se nachází v Peru nedaleko Cuzca, je jedno z nejikoničtějších a kulturně nejzajímavějších míst na světě. Vzniklo na výběžku obtékaném posvátnou řekou Urubambou. Při pohledu na rozvaliny, tonoucí v mracích, jsou návštěvníci podle svých slov tak nebezpečně vysoko v horách, že mají pocit, jako by stáli mezi samotnými bohy.

Historie

Jedná se vlastně o ruiny inckého města v peruánských Andách. Inkové jej měli začít stavět prý okolo roku 1430. Někteří archeologové si myslí, že Machu Picchu bylo letním sídlem císaře Pachacutiho (1438 – 1471) a jeho dvora. Podle jiných hlasů šlo v první řadě o náboženské místo k uctívání Intiho, inckého boha slunce.

Inkové věřili, že byli vyvoleni, aby po období politické nejednotnosti a válek vybudovali v oblasti And novou civilizaci. Sami sebe pak nazývali Dětmi slunce a skutečně vytvořili bezesporu největší říši v předkolumbovské Jižní Americe.

Intihuatana

Vysoko v ruinách Machu Picchu se nachází kámen Intihuatana neboli Sloup k uvázání slunce. Je jedním ze zvláštně tvarovaných rituálních kamenů, které se nacházejí v Jižní Americe – jde o skalní blok opracovaný do podoby zploštělé pyramidy v točitém tvaru.

Jeho poloha má astronomický význam, protože v den zimního slunovratu je nasměrován přesně ke slunci. Inkové věřili, že kámen slunce udržuje na obloze, a provozovali proto obřady, aby tam slunce zůstalo. Současně žili v přesvědčení, že bude-li kámen někdy zničen, jejich bohové odejdou a svět se otočí vzhůru nohama. Legenda praví, že dotknete-li se kamene Intihuatana čelem, uvidíte svět přízraků.

Španělé město neobjevili

Atahualpa, poslední incký císař, se domníval, že španělský conquistador (dobyvatel) Francisco Pizzaro není nikdo jiný než bůh Virakoča, který přišel, aby vzdal Dětem slunce čest. Když si Atahualpa uvědomil svůj fatální omyl, bylo již příliš pozdě. Incká říše španělským dobyvatelům podlehla. Machu Picchu bylo však jediným městem, které Španělé nikdy nenašli. Nedošlo tak ke zničení kamene Intihuatana, jak se tomu stalo v mnoha jiných případech. Protože takové kameny byly pro Inky posvátné, Španělé je systematicky vyhledávali a ničili.

Otazníky

Ale kdy a proč bylo město opuštěno, zůstává záhadou. Mezi přijatelné teorie patří epidemie či znesvěcení posvátného místa. Ústní legendy o městě se však nezachovaly, takže je možné, že pravý důvod zmizení populace města nebude nikdy vysvětlen.

Znovuobjevení

Ztracené a zapomenuté město znovu objevil v červenci roku 1911 americký archeolog Hiram Bingham. V roce 1983 bylo zařazeno na seznam světového dědictví UNESCO. Dne 7. července 2007 bylo Machu Picchu zařazeno mezi nových sedm divů světa.