Nezapomněli jste si vyzvednout peníze ze zrušeného II. pilíře důchodového spoření? Pozor, čas se vám krátí

Ačkoli jsme o tomto tématu psali nedávno, dovolíme si jej připomenout. Třeba právě mezi vámi, našimi čtenáři, je někdo, kdo díky nám zjistí, že má úspory, na které se mu podařilo zapomenout a kterým hrozí propadnutí státu. Že takoví lidé neexistují? Divili byste se. Druhý pilíř důchodového spoření byl zrušen již před šesti lety, avšak na finančních úřadech stále čekají peníze, které si jejich majitelé nevyzvedli. A nejedná se o malé částky. Loni to bylo celkem přes 8 404 760 Kč, letos už „jen“ 5 503 810 Kč. Jedná se o více než tisíc zapomnětlivců.

Krátký osud druhého pilíře

Takzvaný druhý pilíř spatřil světlo světa v r. 2013 jako součást nového  českého důchodového systému, který se měl opírat o tři pilíře. První pilíř byl a stále je čistě státní. Účast v něm je povinná a přispívá se do něj formou sociálního pojištění, které se automaticky strhává ze mzdy. Druhý a třetí pilíř představoval soukromé dobrovolné spoření. Bylo na každém občanovi, zdali této možnosti využije, aby si na stáří přilepšil. Zatímco třetí pilíř ve formě penzijního připojištění stále existuje, druhý pilíř byl pro malý zájem ze strany občanů v r. 2016 zrušen.

Kam pak peníze putovaly

Po zrušení druhého pilíře byly počátkem r. 2017 nevypořádané finanční prostředky účastníků převedeny penzijními společnostmi na Finanční správu. Občané, kteří si v rámci něj spořili na důchod, mohli o tyto své peníze požádat na finančním úřadě. Tato možnost stále trvá, nicméně čas se krátí. Termín je totiž  do konce roku 2023. Následně budou nevyzvednuté peníze převedeny do státního rozpočtu.

Kde a jak si je vyzvednout

Nevyzvednuté prostředky z II. pilíře důchodového spoření mohou být poplatníkovi (bývalému účastníkovi II. pilíře důchodového spoření) vyplaceny pouze na základě podané žádosti o vrácení přeplatku u místně příslušného finančního úřadu. Správce daně vrátí přeplatek poplatníkovi do 30 dnů od podání žádosti. Informaci o existenci přeplatku poskytne místně příslušný správce daně, který se u fyzické osoby řídí jejím místem pobytu (tj. adresou místa trvalého bydliště nebo adresou hlášeného místa pobytu u cizince). K vyplnění žádosti mohou poplatníci využít webovou aplikaci Finanční správy.

Čas na vyzvednutí peněz se krátí

Prostředky z druhého pilíře důchodového spoření mohou být poplatníkům vyplaceny nejpozději do konce roku 2023. Poté budou v souladu se zákonem převedeny do státního rozpočtu.