Propojení Severního Předměstí s Doubravkou je opět o krok blíže

PLZEŇ – Východní okruh znamená pro naše město zcela zásadní stavbu, která propojí Severní Předměstí s Doubravkou a přispěje ke zklidnění dopravy na Karlovarské ulici a odvede ta vozidla, která Plzní jen projíždí, ven z vnitřního města. Stavba je rozdělena do tří etap.

Ve středu 12. června byla slavnostně zahájena stavba čtyřproudé silnice na úseku Plaská – Na Roudné – Chrástecká v délce 1,4 kilometru. Začne od křižovatky Plaská – Studentská a povede jihovýchodním směrem do současného pole k Doubravce. Po obou stranách silnice se budou nacházet chodníky a cyklistické stezky. Tento úsek se vyhne rekreační oblasti kolem Boleveckých rybníků.

Výstavbě takovéto stěžejní dopravní komunikace ovšem předcházela dlouhá majetková příprava. S prvními výkupy pozemků se zde začalo již před 20 lety. Největší důraz na tuto stavbu byl kladen v období 2014 až 2018. Město Plzeň se na stavbě podílí částkou ve výši 150 milionů korun včetně DPH. Celkové náklady na danou etapu jsou ve výši 597 milionů korun včetně DPH. Stavbu společně financují stát, město Plzeň a Plzeňský kraj.

Před započetím stavebních prací se uskutečnil plošný archeologický a pyrotechnický průzkum. Na lokalitu, kde se stavba nachází, měly dopadat bomby adresované na Škodovy závody během druhé světové války, protože Velký bolevecký rybník sloužil jako orientační bod. Průzkum byl bez pozitivních nálezů.

Společně s druhou etapou bude mít úsek dohromady 2,6 kilometru. Součástí stavby je i propojení silnic v okružní křižovatce na ulici Na Roudné. Termín dokončení je stanoven na květen 2021. Druhá etapa je plánovaná v úseku Jateční – Na Roudné a poslední třetí etapa bude vést od Rokycanské ulice údolím Úslavy až k Jasmínové ulici na Slovanech.