Rozluštění významu starodávných skalních kreseb je většinou velmi obtížné

Starověké skalní umění pod otevřeným nebem dotváří tvář posvátných krajin a pro domorodé obyvatelstvo hraje velice důležitou mytologickou roli.

Austrálie

Podle starodávných legend právě v takových místech přebývají duchové, a navíc se tam odehrála většina nadpřirozených událostí. V severozápadní Austrálii, v pohoří Western Kimberley, místní domorodci považují skalní kresby za výtvory zdejších skřítků, kteří opustili posvátné jeskyně a navrstvili jednotlivé kresby přes původní nákresy hrdinů z epochy Snění. (Tento pojem je vyhrazen časovému úseku, kdy na Zemi žili tvořiví duchové. Nachází se prý celá řada znamení, která dokazují jejich dřívější existenci).

Typy kreseb

Typy skalních kreseb jsou také dobrým vodítkem pro rozlišení jednotlivých území a třeba honiteb (zvláště kreseb zachycujících úspěšný lov), ke kresbám se také přiřazují mocné osobnosti a tímto způsobem lze vysvětlit i otisky lidských dlaní v jeskyních v Queenslandu.

Máme dostatek důkazů, že mnoho skalních obrazů je nenávratně ztraceno, nemáme ale žádné prostředky, jak správně interpretovat ta díla, která se dochovala. Některé rituální praktiky však zůstaly zachovány téměř až do současnosti: v 30. letech 20. století archeologický průzkum objevil čerstvé obrazy dugonga, sladkovodní želvy a jater rejnoka. V Austrálii je poměrně běžné, že se tyto jednotlivé kresby znovu obnovují, někdy jako přímá součást rituálů, ve kterých se účastníci modlí za zvýšení počtu klokanů či dalších potravinových zdrojů.

Afrika

Nejpozoruhodnější skalní díla se nacházejí na jihu střední Afriky a pak v samotné jižní Africe. Jejich tvůrci Křováci (konkrétně třeba kmen San) před migrací kmene Bantuů tvořili hlavní osídlení oblasti. Po roce 1600 byli vytlačeni do pouští Kalahari a do Namib. Největší koncentrace uměleckých kreseb kmene San se nachází v horách Drakensberg na východě, v oblasti, kam byli příslušníci tohoto kmene vytlačeni na konci 19. století Bantuy i evropskými přistěhovalci.

Obě skupiny sevřely původní obyvatelstvo jako v kleštích. V pohoří Drakensberg se nacházejí především kamenné rytiny zvířat a kreslené obrazy odrážející mytologii Sanů a jejich víru. Zvláštní význam v ní má oryx, největší žijící antilopa. Některé kresby zobrazují i rituální transformaci člověka v tohoto kopytníka. Tyto zaznamenané rituály se někde praktikují i dnes.

Bantuové, kteří vytlačili kmeny Sanů z většiny území jižní Afriky do roku 1800, mají také vlastní skalní obrazárny (evropští učenci dříve i jejich kresby považovali za díla kmene San, protože existoval názor, že nikdo jiný po skalách nemaluje). Typ obrazů Bantuů má své centrum v Zimbabwe a v plné míře odráží jejich kulturu, která vyžaduje oběti ve prospěch nerozhodného krále, kterého mají přesvědčit, aby zajistil další blahobyt své říše.

Ontario

Mytologické bytosti a zvířata na skále blízko Peterboroughu v Ontariu pravděpodobně nakreslili Algonkiové. Mezi jednotlivými zvířaty jsou zachycena lovná zvířata a také postavy antropomorfizovaných bytostí. Identifikace těchto kreseb je dnes velmi obtížná.