Zvláštní jev – křičící lebky: Jejich majitelům bylo třeba splnit poslední přání

Ze staré Anglie máme zprávy o zvláštních lebkách, které mají schopnost křičet, pokud není splněno poslední přání jejich majitele.

Higher Farm

Lebka se silnou vůlí existuje v somersetské vesnici Chilton Cantelo, kde muž jménem Theophilus Broome zanechal závěť, v níž požadoval, aby byla jeho hlava oddělena od zbytku těla a ponechána v jeho domově na Higher Farm. Když roku 1670 zemřel, bylo jeho přání řádně splněno.

Pozdějším obyvatelům však lebka v domě nevyhovovala a pokusili se jí zbavit. Mělo to však za následek “děsivé zvuky, vyjadřující smutnou nelibost” (podle popisu z roku 1797). Když se pro lebku hrobař snažil vykopat hrob, lopata se mu náhle rozlomila na dva kusy. Lebka tedy dodnes zůstala v domě. Nějací dělníci z ní prý pili pivo, ale to lebce evidentně nevadilo, protože zůstala v klidu.

Lebka kněze

Další lebka nadaná pozoruhodnou mocí spočívá ve Wardley Hall v hrabství Lancaster. Roku 1930 byla ukradena. Protože se zřejmě s ní život zlodějů změnil v noční můru, byla propašována zpátky. Jakýkoliv pokus odstranit ji z vrcholu schodiště, kde byla umístěna, skončil ohromným křikem, který se rozléhal celým domem.

Podle legendy šlo o hlavu Ambrože Barlowa, kněze oné farnosti, který byl ve 40. letech 17. století popraven a jeho uťatá hlava nabodnuta na kopí, dokud nebyla zachráněna a schována ve Wardley Hall.

Do třetice

V 17. století emigroval jeden člen rodiny Pinneyovy z Bettiscombe na ostrov Nevis v Západní Indii. Přišel tam k penězům, ale jeho vnuk, John Frederick Pinney, se vrátil po roce 1710 do domoviny svého děda. Přivezl s sebou černého otroka, a když tento otrok ležel na smrtelném loži, slíbil mu John, že pošle jeho tělo zpět na Nevis (podle jiné verze do Afriky). Svůj slib však nedodržel.

Otrok byl pochován na místním hřbitově. Ze hřbitova se ale po nějaké době začaly ozývat skřeky, které všechny děsily, a které neutichly, dokud nebyly tělesné pozůstatky vykopány a lebka odnesena do domu. Tam byl klid.

Ovšem jen do té doby, kdy se někdo pokusil odnést lebku z budovy tohoto panského sídla. Děsivé zvuky se ozvaly znovu. Jeden z členů rodiny ji jednou hodil do rybníka, následovalo však mohutné zaburácení hromu a takové skřeky, že ji občané znovu rychle vylovili a vrátili.