Dolní Vítkovice: Průmyslový areál je unikátní nejen u nás, ale i ve světě

Prostranství před jednou z expozic areálu Dolní Vítkovice

Dolní Vítkovice jsou nejen unikátním areálem, ale také národní kulturní památkou, která se nachází poblíž centra Ostravy ve Vítkovicích. Tomuto místu se říká také “Ostravské Hradčany”, a je zapsáno v seznamu Evropského kulturního dědictví.

Jde o velmi rozsáhlý průmyslový areál Vítkovických železáren. Zde se mezi lety 1828 až 1998 těžilo uhlí a též se tu vyrábělo surové železo. V moderní době se komplex změnil na vzdělávací, společenské a kulturní centrum, které přesahuje region. Slouží nejen dospělým, ale i malým turistům prakticky z celého světa.

Ostrava ve spirále času

Areál vás okouzlí – jde nejen o historii techniky, ale i života obyvatel Ostravska. Částí expozice areálu je celek Ostrava ve spirále času, který mapuje historii regionu. Nejdůležitější události jsou ztvárněny do velkého pohyblivého obrazu. Nyní se podívejme blíže na historii železáren, na jejichž místě, jak již bylo uvedeno, dnešní areál vznikl.

Historie

Zajímavé je, že podnět k založení Vítkovických železáren vzešel od olomouckého arcibiskupa Rudolfa, a to 9. prosince 1828. Podle něj byla také nazvána Rudolfova huť, jejíž provoz byl zahájen roku 1830. V roce 1831 vznikla koksovna, v roce 1852 následuje založení dolu Hlubina. V provozu bylo nakonec šest vysokých pecí, které byly posléze postupně odstavovány až do roku 1998.

Průmyslový areál však nebyl zbourán – bylo rozhodnuto jej zachovat jako technickou památku. Hlavním cílem celého projektu bylo zpřístupnění hlavních částí objektu a jeho využití pro edukativní a kulturně-společenské aktivity.

Vysoká pec č. 1

Odstavena byla v roce 1998 a podle projektu architekta Josefa Pleskota byla v letech 2011 – 2012 vytvořena interaktivní a vyhlídková trasa. V roce 2015 byla na vrcholu pece postavena rozhledna, bar a kavárna – to vše jako nástavba nazvaná Bolt Tower. Na vrchol se dostanete skipovým výtahem.

Plynojem

Jeho stavba započala roku 1922. V roce 1998 byl spolu s vysokými pecemi ukončen i jeho provoz. Opět zde figuruje jméno Josefa Pleskota, podle jeho návrhu byla rekonstruována tato budova a byla zde umístěna vestavba zahrnující konferenční sály, šatnu, galerii a velkokapacitní sál, který může pojmout až 1500 návštěvníků. Také zde byla vystavěna multifunkční aula, která byla otevřena roku 2012 pod jménem Gong. Konají se tu krom jiného mezinárodní kongresy.

VI. energetická ústředna

Ta byla vystavěna ve 30. letech 20. století. Dle návrhu Heleny a Václava Zemánkových a také architekta Zdeňka Fránka byla reaktivována na Malý svět techniky U6 – expozici vázanou na technické tradice regionu – otevřena pro veřejnost byla na podzim 2012.

Velký svět techniky – Science and technology center

Od roku 2014 je v provozu moderní science center Svět techniky – obsahuje čtyři stálé expozice – Dětský svět, Svět civilizace, Svět vědy a objevů a Svět přírody. Nachází se tu i učebny, laboratoře, 3D kino a Divadlo vědy.

Svět civilizace je expozice, která představuje všední den člověka ze všech koutů světa. Dozvídáme se o životě v jiných zemích prostřednictvím interaktivních exponátů, kdy můžete zažít všední den zcela jinak. V podstatě je cílem všeho ukázat, jak důležité je celoživotní vzdělávání.