Mezi pořadateli adventních trhů a Budějovicemi se rozhořel spor. Víme víc!

Adventní trhy v Českých Budějovicích 2019 (zdroj FB Město České Budějovice)

ČESKÉ BUDĚJOVICE – Dva měsíce po adventních trzích se rozhořel spor mezi pořádající agenturou a městem České Budějovice. To po agentuře požaduje uhradit poplatek za parkovací místa, i když tomu tak v minulých letech nebylo. Pořadatelé se však tomuto rozhodnutí brání a považují ho za porušování smlouvy. Město zase naopak tvrdí, že je napadáno neoprávněně.

Podle slov Petra Ferebauera z odboru Kanceláře primátora organizátoři Českobudějovického adventu napadají město České Budějovice za „úmyslné“ komplikace při přípravě a realizaci trhů v roce 2019. Pořadatelská agentura se ohrazuje proti zaplacení poplatku za parkovací místa. Částka, která má být městu uhrazena, je 300 000 korun.

„Bráníme se tomuto rozhodnutí a považujeme ho za porušování smlouvy, diskriminaci a ohrožení podoby adventních trhů. Čekali bychom diskuzi, jak trhy společně s městem vylepšit, možná jsme i doufali v poděkování od města. Místo toho řešíme naúčtování poplatků za parkovné,“ sdělila za pořadatele Tereza Kávová. Podle agentury jim město poplatky za parkování účtuje neoprávněně, dokonce prý v přímém rozporu se smlouvou.

Další věcí, která se pořadatelské agentuře nelíbí je cena za pronájem rozvaděče. Ta byla stanovena fixně v zadávacích podmínkách výběrového řízení a tato cena musí být zachována po celou dobu trvání smlouvy. „Tentokrát nám město naúčtovalo více než trojnásobek původně sjednané ceny. Pochopitelně jsme město upozornili na neoprávněnost tohoto kroku, a že dochází k porušení smlouvy. Město následně učinilo nápravu a nyní to nepravdivě uvádí jako slevu. O slevu se v žádném případě nejednalo, za letošní ročník jsme zaplatili za rozvaděče asi 250 tisíc korun, stejně jako v předchozích ročnících,“ konstatovala Kávová.

Petr Ferebauer z odboru Kanceláře primátora však říká, že vedení Českých Budějovic je napadáno neoprávněně. „Město řádně dodržuje podmínky koncesní smlouvy s touto společností a důrazně se ohrazuje proti všem uvedeným nařčením. Ke svému tvrzení jsme schopni doložit právní rozbor plnění včetně dalších dokumentů o dodržování podmínek uvedené smlouvy,“ říká Ferebauer.

Pořadatelé adventních trhů vnímají celou kauzu spíše jako osobní spor ze strany náměstka Juraje Thomy s jejich agenturou. „Vztahy s městem jsme měli v předchozích letech bezproblémové, vstřícné se společnou snahou posouvat úroveň adventních trhů k lepšímu. S nástupem pana Juraje Thomy na post náměstka pro kulturu se vše otočilo a místo spolupráce cítíme šikanu a osobní zášť,“ vysvětluje za agenturu Tereza Kávová.

Situace se dostává do polohy označení viníka. Tím se podle slov Petra Ferebauera město v žádném případě být necítí. „Tato medializace vrhá na představitele města nepřijatelný negativní stín, který je poškozuje, i když veřejně deklarují svůj zájem o pokračování adventních trhů,“ uvádí Ferebauer.

Jak celý spor dopadne, zatím nikdo neví. „Doufáme, že dojde ještě ke společnému jednání s vedením města a možností najít řešení. Cítíme se v právu,“ dodává za pořadatelskou agenturu Tereza Kávová.