Kvůli koronaviru nejste schopni splácet úvěr nebo hypotéku. Jak si odložit splátky?

Ilustrační foto

Možná jste zůstali v důsledku koronavirové infekce na nemocenské nebo v karanténě, nuceně doma na procentech ze mzdy či dokonce úplně bez práce. Vaše příjmy se znatelně propadly, a tak obracíte každou korunu a jste rádi, pokud utáhnete základní měsíční výdaje. Na placení úvěrů vám už peníze nezbývají. Co dělat, abyste se nedostali do prodlení se splátkami a nenaskakovalo vám penále?

Již téměř týden platí nový zákon o moratoriu na splátky, konkrétně zákon č. 177/2020 Sb., o některých opatřeních v oblasti splácení úvěrů v souvislosti s pandemií COVID-19. Zákon je závazný pro všechny banky a nebankovní společnosti, takže tyto vám musí za určitých podmínek vyhovět.

Zpravodajství o nákaze koronavirem přinášíme ve speciálu Koronavirus on-line

Kdo si může odložit splátky a čeho?

O odklad splátek si mohou zažádat jak běžní spotřebitelé, tak živnostníci, další OSVČ a firmy. Odložení splátek se týká spotřebitelských úvěrů (splátkové úvěry, překlenovací úvěry, úvěry ze stavebního spoření atd.), což zajímá běžné spotřebitele, podnikatelských úvěrů, ty zajímají pro změnu podnikatele, a dále hypoték, což zajímá obě skupiny.

Za jakých podmínek můžete o odklad požádat?

Nutnou podmínkou samozřejmě je, že jste zaznamenali negativní ekonomický dopad pandemie COVID-19. Toto doložíte svým čestným  prohlášením. Konkrétní důvody však nemusíte dokazovat a nikdo je také nebude zkoumat. O odklad splátek můžete požádat u spotřebitelských i podnikatelských úvěrů a hypoték, pokud jste je uzavřeli před 26. březnem 2020.

Naopak o odklad nemůžete požádat, pokud jste se opozdili se splácením úvěru k 26. březnu 2020 o více než 30 dnů. Splátkové moratorium se také nevztahuje na kreditní karty, kontokorentní úvěry, revolvingové úvěry, operativní leasing nebo úvěry v souvislosti s obchody na kapitálovém trhu.

 Na jak dlouho můžete splátku odložit?

Ze zákona máte dvě možnosti, hovoří se o tzv. ochranné době, která začíná běžet od prvního  dne prvního kalendářního měsíce následujícího po dni, v němž jste bance zaslali své oznámení. Ochrannou dobou můžete čerpat  do 31. října 2020, tedy po dobu 6 měsíců, nebo pouze do 31. července 2020, tedy po dobu 3 měsíců. Pokud máte zájem o druhý případ, tj. o kratší odklad splátek, musíte tuto skutečnost do oznámení výslovně uvést, protože se jedná o tzv. zkrácenou ochrannou lhůtu.

 Jak funguje odklad splátek?

Pokud oznámíte bance odklad již nyní, tj. v dubnu, pak vám ochranná lhůta začíná běžet až od následujícího měsíce, tedy května (nikoli v dubnu, jak se mnozí mylně domnívají). Jestliže využijete odklad od května, pak ochranná lhůta běží od června.

Co se děje s úroky při odkladu?

V průběhu ochranné lhůty, tedy odkladu splátek, vám dále běží úroky vašeho dluhu. Mezi spotřebiteli a firmami je však rozdíl v tom, jak budou tyto úroky splácet. Spotřebitelé a OSVČ zaplatí tyto úroky až po splacení celé jistiny (banky používají tento název pro dlužnou částku), takže v ochranné lhůtě úroky neplatí, na rozdíl od firem, které  musí tyto úroky platit již v průběhu odkladu.

Platí se za odklad poplatek?

Za odklad splátek neplatíte žádný poplatek. Jen je potřeba si uvědomit, že se jedná „pouze“ o odklad, nikoli o prominutí splátek. Suma sumárum vždy budete muset vše uhradit – jak jistinu, tak úroky, a to i ty, které narostou po dobu odkladu, o který se vám celkově prodlouží  délka splácení. Dobrou zprávou je také to, že odložením splátek nevzniká negativní záznam v úvěrovém registru. Vaše bonita coby klienta zůstává nedotčena.