Koncert Pavla Šporcla potěší milovníky Bachovy hudby

ČESKÝ KRUMLOV – Víte, že letos uplyne 270 let od úmrtí hudebního génia Johanna Sebastiana Bacha? Některé jeho skladby se k jeho poctě rozhodl přednést houslový virtuóz Pavel Šporcl společně s hobojistou Vilémem Veverkou za doprovodu Jihočeské filharmonie, kterou bude Pavel Šporcl i dirigovat.

Díky svému umění, výrazné osobnosti i nekonvenčnímu vystupování slaví Pavel Šporcl úspěchy u posluchačů všech generací. Vedle stěžejního repertoáru klasické hudby totiž představuje i jiné hudební žánry. Jako host večera v jedné ze skladeb vystoupí hobojista Vilém Veverka, který je v současnosti jedním z nejrespektovanějších českých interpretů. Spolupracuje s významnými českými i zahraničními orchestry a v současnosti je primáriem souboru “PhilHarmonia Octet”. Sólisty doprovodí Jihočeská filharmonie, Pavel Šporcl se představí i v roli dirigenta.

Koncert Pavla Šporcla, Viléma Vaverky a Jihočeské filharmonie se koná v Zámecké jízdárně v Českém Krumlově 25. září v 19.30 hodin. Zajímá vás, jaké skladby budou na programu? Za všechny jmenujme alespoň dvě, a sice koncert E dur pro housle, smyčce a basso continuo BWV 1042 a Braniborský koncert č. 3 G dur.