Jak být strojvedoucím na zkoušku? Stačí vyrazit do muzea!

NOVÁ BYSTŘICE –  Chcete vidět služební čepice drážních zaměstnanců a svítilny výpravčích z celého 20. století? Zajímá vás, jak byla zařízena dopravní kancelář v době 1. republiky? Vydejte se do Regionálního úzkokolejného muzea, kde vás přivítají hned dvě expozice.

V přízemí nádražní budovy uvidíte autenticky zařízenou dopravní kancelář z období 1. republiky. V originálních muzejních vitrínách z 20. let 20. století je ve vedlejší místnosti instalována vlastní expozice, která ve fotografiích, dobových kartografických a písemných dokumentech i drobných artefaktech zachycuje vývoj jindřichohradeckých a gmündských úzkokolejek a neúspěšné pokusy o jejich propojení. Nechybí tu ani tiskařský stroj na výrobu Edmonsonových lepenkových jízdenek značky Goebl z roku 1895 a služební čepice drážních zaměstnanců a svítilny výpravčích z celého 20. století. Druhá část expozice je umístěna v nedaleké budově bývalé výtopny z roku 1897. Tam na vás čekají pro místní dráhy typické nákladní vozy a možná objevíte i dílnu, kde se prováděla běžná údržba vozů i lokomotiv.

Historii vozového parku a způsoby označování úzkorozchodných vozidel mapují informační tabule a nechybí ani expozice návěstidel. Chcete vidět dieselovou lokomotivu T 47 020, nebo si zkusit být strojvedoucím na zkoušku? V Regionálním úzkokolejném muzeu v Nové Bystřici se vám to splní!