Zapojíte se do Ptačí hodinky?

JIŽNÍ ČECHY – Nevíte, čím se o víkendu s dětmi zabavit? Vyčleňte si hodinu času, vhodné pozorovací místo a můžete sčítat ptáky!

Ke sčítání si vyberte takové místo, na kterém rádi strávíte hodinu pozorováním ptáků. Na zahradě, na balkoně, v parku, či u lesa. Nejlepší samozřejmě bude z tepla domova sledovat krmítko pravidelně zásobené kvalitní a rozmanitou stravou, protože ptáci jsou již zvyklí je navštěvovat a vy máte pestrou podívanou. V úvahu berte všechny ptáky, které během hodiny uvidíte. Není důležité, jestli přímo přistáli na krmítku, nebo jen prolétli kolem. Pro správné vědecké výsledky je podstatné, abyste žádného ptáka nezapočítali dvakrát. Proto pro každý druh zaznamenejte nejvyšší prokazatelný počet jedinců, který se objevil ve vašem zorném poli. Za každý druh hlásíte jen jedno číslo, počty samců, samic či mláďat nerozlišujete.

Cílem Ptačí hodinky, kterou organizuje Česká společnost ornitologická od 8. do 10. ledna, je dlouhodobé sledování zimování ptáků v Česku a zjištění, co jejich výskyt a chování ovlivňuje. Na jejích stránkách naleznete nejen pokyny ke správnému sčítání, ale i postup pro zaslání zjištěných počtů ptáků.