Kde všude se nesmí kouřit. Buďte ohleduplným kuřákem

Ilustrační foto. Zdroj: pxhere.com, free image

V přístřešku tramvajové zastávky se krčilo šest lidí včetně jedné kuřačky a pozorovalo neúnavný déšť. A také intenzivně inhalovalo cigaretový dým. Jedna starší paní začala kašlat. Kuřačce však nikdo nic neřekl a ji samotnou očividně nenapadlo, že dělá něco špatně. Porušovala zákon, široko daleko nebyl však nikdo, kdo by ji pokutoval. Ale hlavně, takové chování není o zákoně a zákazech, ale o normální lidské ohleduplnosti. Cožpak kuřáci nechápou, že zplodiny z cigaret doslova otravují čistý vzduch a že jejich vdechování může druhým lidem působit velké problémy?

Svět podle kuřáka

Čistokrevný kuřák se řídí heslem Cigareta – nejlepší přítel člověka. Má za to, že normální je kouřit, a to pokud možno vždy a všude. Informace o škodlivosti kouření považuje za výplod závistivé fantazie nekuřáků, kteří svého nejlepšího přítele ještě stále nenašli. Ideální svět podle něj je takový, kdy do baru, vlaku či na ulici vstoupí člověk a ohleduplně se kolemkouřících zeptá: „Promiňte, nebude vám vadit, když nebudu kouřit?“

Kde se nesmí kouřit

V r. 2017 vstoupil v účinnost tzv. antikuřácký zákon, který vymezil nová pravidla týkající se zákazu kouření. V § 8 uvádí, kde se nesmí kouřit:

     a) ve veřejnosti volně přístupném vnitřním prostoru, s výjimkou stavebně odděleného prostoru vyhrazeného ke kouření (např. nákupní centra);

b) v tranzitním prostoru mezinárodního letiště, s výjimkou stavebně odděleného prostoru vyhrazeného ke kouření;

c) na nástupišti, v přístřešku a čekárně veřejné dopravy (např. na autobusové, tramvajové nebo vlakové zastávce kryté i nekryté);

d) v dopravním prostředku veřejné dopravy (např. metro, autobus. taxi);

e) ve zdravotnickém zařízení a v prostorech souvisejících s jeho provozem (např. nemocnice, lázně, rehabilitační centra), s výjimkou stavebně odděleného prostoru vyhrazeného ke kouření v uzavřeném psychiatrickém oddělení nebo v jiném zařízení pro léčbu závislostí;

f) ve škole a školském zařízení (např. družiny, školní kroužky);

g) v zařízení sociálně-právní ochrany dětí (např. dětský domov), dále v provozovně, kde je provozována živnost, jejímž předmětem je péče o děti do 3 let;

h) v prostoru dětského hřiště a sportoviště určeného převážně pro osoby mladší 18 let;

i) ve vnitřním prostoru všech typů sportovišť,

j) ve vnitřních prostorách sloužící k zábavě (např. kino, divadlo, výstavní a koncertní síň a sportovní hala) a dále v jiném vnitřním prostoru po dobu pořádání kulturní a taneční akce (např. zastřešené koncerty venku, v altánech atd., zastřešení je totiž považováno za sdílený uzavřený prostor);

k) ve vnitřním prostoru provozovny stravovacích služeb (např. jídelny, restaurace), s výjimkou užívání vodních dýmek;

l) v prostoru zoologické zahrady, s výjimkou vnějších prostor, které provozovatel zoologické zahrady ke kouření vyhradí.

Normální vs. elektronické cigarety

Co se týká elektronických cigaret, platí pro ně rovněž zákaz v místech uvedených v bodech a) až j), s výjimkou prostor, na které se zákaz kouření nevztahuje. Takže na rozdíl od klasické cigarety si můžete potáhnout z elektronické cigarety v restauraci, jídelně, baru, čajovně nebo v prostorách zoo.

Jaká hrozí pokuta

Pokud nedodržíte zákaz kouření a zapálíte si cigaretu (i elektronickou) tam, kde to je zakázáno, dopustíte se přestupku, za který vám může být uložena pokuta až 5 000 Kč.

Může vás zajímat:

Vstupní poplatky u gynekologů a jiných lékařů. Mají lékaři právo je vyžadovat?