KORONAVIRUS: Nová souhrnná data o epidemii ukazují, jak funguje očkování. Také prodělání nemoci však může chránit

Zdroj: online vysílání

Česko – Dnes po delší době opět zasedla Rada vlády pro zdravotní rizika, zároveň se také konal tzv. kulatý stůl s odborníky, a to na téma uznávání protilátek. Jak ministr zdravotnictví Adam Vojtěch shrnul, stávající situace není nijak kritická a prozatím není „důvod k panice“. To pak daty doložil Ladislav Dušek z Ústavu pro zdravotnické informace a statistiku (ÚZIS), který zároveň shrnul, v jaké skupině se nákaza šíří nejvíce a jak prokazatelně funguje očkování.

Epidemická situace

Ačkoliv včerejší přírůstky nových případů nákazy koronavirem ve srovnání s předchozí nedělí dokonce o dva klesly, v obecné rovině lze říci, že epidemie má zvolna rostoucí charakter. Aktuálně nejhorší je epidemická situace v Karlovarském kraji a v Praze, ale ani zde nejsou nové záchyty nijak eskalující.  Prováděno je velké množství testů, týdenní hodnoty jsou tak reprezentativně posuzovatelné – v posledních dnech tedy mírně narostla relativní pozitivita záchytů, nejvyšší číslo mírně nad 5 % je zaznamenáno právě v Karlovarském kraji a týká se především populace pod 30 let.  Průměrně za celou republiku je relativní pozitivita lehce nad hodnotou 1. Zátěž nemocnic je však i nadále poměrně nízká – hospitalizováno je v souvislosti s covidem-19 nyní 113 osob, z nichž 27 vyžaduje intenzivní péči.

Právě kvůli (ač mírně) posilující epidemii se ministr zdravotnictví sešel s dalšími odborníky – a projednávali, nakolik je situace riziková. „Vzhledem k datům myslím, že není důvod k jakékoliv panice nebo strašení. Když se podáváme na vývoj, tak zatím ze zásadních indikátorů, kterými jsou počty pozitivních, hospitalizovaných, pacientů na JIP, relativní pozitivita testů, plyne, že jsou stále na bezpečných hodnotách,“ uvedl Vojtěch s tím, že při pohledu na data ze stejného období před rokem je patrné, že v tuto dobu již epidemie při stejných podmínkách (návrat dětí do škol, otevřené obchody apod.) výrazně nabírala na síle.

Vojtěchova slova pak potvrdil i Ladislav Dušek (ÚZIS). „Je nepochybné, že epidemie nabývá na síle, přibývá nově diagnostikovaných, kdy jsme na týdenním průměru cca 370 nových případů denně, týdenní incidence v přepočtu na 100 tisíc obyvatel se pak pohybuje mezi 24 a 25 případy. To je hodnota, která je očekávatelná a stále bezpečná, a to i podle mezinárodních publikací a doporučení. Je to také hodnota výrazně nižší než hodnoty v okolních státech,“ vysvětlil. Lze tedy shrnout, že nákaza se šíří výrazně méně a je výrazně méně hospitalizovaných, přesto je samozřejmě namístě obezřetnost. Reálně se však projevuje imunizace společnosti daná očkováním a částečně proděláním nemoci.

Očkování jako brzda nákazy

Právě očkování je přitom vzhledem k datům ÚZIS skutečně stěžejním faktorem, který nákazu (resp. její šíření) ovlivňuje. Jak totiž data ÚZIS dokládají, nákaza se šíří zejména mezi neočkovanými ve věku 16-19 a 20-29 let, kdy ti neočkovaní tvoří až 75 – 80 % nových záchytů nákazy denně. Plně dokončené očkování tak nejenže velmi významně snižuje pravděpodobnost nákazy (pouze 10 % nově pozitivních se nakazilo později než 14 dní po 2. dávce očkování), ale především platí, že brání těžkému průběhu nemoci. Těžký průběh nemoci byl totiž zaznamenán jen u 0,2 % ze všech nakažených očkovaných, přičemž se jednalo o osoby vyššího věku a s přidruženými zdravotními komplikacemi.  Aktuálně je v Česku více než šest milionů lidí, kteří za sebou mají alespoň jednu dávku očkování – a dle slov odborníků je velmi důležité, aby do podzimního období země vstupovala s co nejvyšším počtem těch, kdo již budou mít kompletní očkování za sebou.

S protilátkami stále není jasno

Kromě očkování však „do hry“ vstupuje také imunita, resp. protilátky. Jejich uznávání se tak týkala debata u kulatého stolu, který byl již na toto téma druhý v pořadí. „Vyslechli jsme si informace ze studie s retrospektivními daty, vypadá to ale tak, že není shoda na tom, jestli a jak protilátky uznávat, jelikož data nejsou jednoznačná,“ shrnul ministr Vojtěch a dodal, že právě proto bude již tento týden zahájena další studie, jejíž první výsledky by měly být známy cca za dva měsíce.  Ačkoliv debata o protilátkách a jejich uznávání zatím není ukončena, odborníci se alespoň shodli na tom, že pokud má člověk zjištěné protilátky, je dostatečné, je-li mu aplikována jedna dávka vakcíny (resp. jednodávková vakcína Johnson&Johnson, tak lze zároveň získat potvrzení o ukončeném očkování). Druhým závěrem pak je, že lidé, kteří covid-19 prodělali a byli již plně naočkování, nebudou potřebovat třetí – posilující dávku očkování.