Tělo rytíře z Kahlbutzu nezetlelo – usvědčil se tak svou vlastní křivou přísahou?

Ruce mumie rytíře z Kahlbutzu. Zdroj: www.flickr.com

V malém venkovském kostele v Kampehlu je ve své rakvi uložen rytíř z Kahlbutzu, který zemřel bezmála před třemi staletími, a přesto se záhadným způsobem zachovala jeho mumie. Jen se svraštil o několik centimetrů. Christianu Friedrichu von Kahlbutzovi bylo 51 let, když byl uložen do kostelní krypty.

Rytířův zločin

Tento příběh začal roku 1690. Jako urozený majitel půdy a šlechtic si vyhradil právo, že na svém panství si může dělat, co se mu zlíbí. Byl proto asi velmi dotčen, když se mu začala vzpěčovat Marie Leppinová, která se dávno zaslíbila ovčáku Pickertovi. Ačkoliv Christina Friedrich trval na svém „právu první noci“, Marie také trvala na svém. Co pak následovala, zůstane navždy záhadou.

Lidé z Kampehlu ale dodnes přísahají na holý život, že to muselo být přesně takto: rytíř ovčáka jedné noci na pastvině zavraždil. Chtěl tím prý dát najevo, kdo je tu skutečným pánem. Ovšem Marie jej obžalovala z vraždy svého snoubence před soudem v sousedním Neustadtu an der Dosse. Přesný zápis o průběhu soudního procesu se však nedochoval. Pouze v kronice je zaznamenáno, že pán von Kahlbutz trval na své nevině, a jelikož mu bylo jako feudálnímu pánu nakloněno i právo, mohl se z obvinění dostat pomocí takzvané očistné přísahy. Měl prý prohlásit, že jestliže je vrahem, ať jeho tělo nezetlí. Na soudce to udělalo dojem, tak rytíře osvobodil.

Rytíř žil dalších 12 let, a poté byl s veškerou pompou pohřben v hrobce malého kostela v Kampehlu.

Křivá přísaha?

V místní kronice je dále zaznamenáno, že se pak jeho duch zjevil vícekrát na mostě, nedaleko od místa činu. Když se pak v 18. století nový majitel panství rozhodl renovovat kostel, začalo to být napínavé. Chtěl totiž rakve příslušníků Kahlbutzovy rodiny přemístit z kostelní hrobky na hřbitov. Jako obvykle byly znovu otevřeny. Z veškerého příbuzenstva zbylo jen pár kostí, ale Christian Friedrich spočíval v rakvi skvěle zachovaný – jen lehce svraštělý. Naplnila se snad křivá přísaha?

Nebyl každopádně znovu pohřben, ale vystaven v nynější hrobce. Dopomáhá malé obci k docela slušnému výdělku, protože stále ještě přicházejí turisté, aby viděli tento fantastický fenomén na vlastní oči.