Zaříkávači koní: Kouzelníci nebo dobří psychologové?

Ilustrační obrázek

Znáte film „Zaříkávač koní“ z roku 1998? Je o muži, který má zvláštní schopnost utišit neovladatelné či rozrušené koně. Film měl celosvětový úspěch a někteří diváci se jeho prostřednictvím poprvé seznámili s pojmem „zaříkávač koní“. Jak to ale dělal?

Zaříkávadla

Pojem „našeptávač koní“ vznikl již v 19. století a označovali se jím lidé – tehdy většinou muži, dnes nezřídka i ženy, kteří dokázali „uzdravit“ koně, s nimiž si nikdo nevěděl rady. Chovali se prý velmi tajuplně, hovořilo se i o jakési magii. Tajní pozorovatelé přitom opakovaně vysledovali, že se tito lidé nakláněli k uším příslušných koní. Tak vznikl dojem, že jim šeptají do ucha jistě nějaká zaříkávadla.

Jaká je ale skutečnost?

Jenomže to nejsou kouzelníci, ale lidé, kteří velmi důvěrně znají povahu koní, jejich chování a zvyky. Jinými slovy – znají i jejich duši.

Majitelé koní se občas neumějí o svá zvířata, pokud jsou nezkušení, správně postarat. Může to být i špatně upravené sedlo či nesprávné podkovy. Mnoho koní tak tiše trpí nebo se brání chováním, které vadí majiteli či jezdci. Potom se zvířatům snaží násilím vnutit svoji vůli – a to někdy i brutálním způsobem.

Zprostředkovatelé

Kdo však při zacházení s koněm používá násilí, nemůže nikdy zvítězit. Jediným výsledkem je traumatizované zvíře, zraněné tělesně i duševně – a teprve tehdy je přizván zaříkávač. Stejně jako v lidské terapii musí být nejprve obnovena důvěra.

A tak není pacientem pouze kůň, ale také jeho majitel, který se musí naučit chápat přirozené chování koně.

Řeč koní

Úspěšní zaříkávači koní většinou léta pozorovali život a chování koní ve výbězích nebo ve volné přírodě. Znají řeč těla, kterou koně používají ve svém přirozeném prostředí, a která je jiná než řeč těla, která se projevuje v jízdárně nebo v zápřahu.

Mohou to být zdánlivé drobnosti: ohrnutý pysk, pohyby ušima, švihnutí ocasem, koulení očima nebo zadupání kopytem – tak kůň „mluví“. Na to je třeba odpovědět vlastní řečí těla, tedy gesty, kterým kůň rozumí. Znalci tvrdí, že koně se daleko více dorozumívají prostřednictvím těla než hlasem nebo zvuky. Každý pohyb má specifický význam.

To, co tedy zaříkávač koní používá, není magie. Rozumí ve skutečnosti nejstaršímu jazyku na světě: jazyku náznaku a pocitů.