Albert Einstein – geniální fyzik se ve škole učil špatně

Albert Einstein

Německý fyzik, nositel Nobelovy ceny a zřejmě neslavnější vědec 20. století. Jaký byl člověk, který vytvořil speciální a obecnou teorii relativity?

Mládí

Narodil se roku 1879 v Ulmu v židovské podnikatelské rodině. Dětství trávil v Mnichově, kde měli rodiče malou továrnu na elektrické přístroje. Na zdejším gymnáziu byl proslulý jako nejneposlušnější žák a rovněž jeho studijní výsledky nepatřily k nejlepším. Jak se však ukázalo, nedostatkem nadání to nebylo. Einstein byl velkým individualistou, rád si vše dělal po svém a německá disciplína mu z duše nevyhovovala. Když dovršil patnáctý rok, odešel z gymnázia, aniž složil maturitu.

Jeho rodiče se mezitím přestěhovali do Itálie a on se tam vydal za nimi. Vzdal se německého občanství, protože se za každou cenu hodlal vyhnout vojenské službě. Roku 1896 napodruhé složil přijímací zkoušky na polytechnickou vysokou školu ve švýcarském Curychu. Disciplína se mu protivila i tu, takže často chyběl na přednáškách – raději si četl populárně naučné knihy. Při diplomové zkoušce se mu ale podařilo obstát, to se psal právě rok 1900. Také se seznámil se svou první manželkou, srbskou studentkou Milevou Maric.

Jeho začátky ve vědě také nepatřily zpočátku k ničemu pozoruhodnému. Neúspěšně se ucházel o místo asistenta na vysoké škole, pak vzal zavděk místem technického experta na patentovém úřadě v Bernu. Ale měl tak dost času na vlastní práci.

Jak se stal slavným

A pak přišel rok 1905, v jeho životě zlomový. Albert obhájil doktorát na curyšské univerzitě, podal teoretické vysvětlení Brownova pohybu, objasnil fotoelektrický jev pomoc Planckovy kvantové hypotézy a konečně – vytvořil speciální teorii relativity. Odezva ostatních vědců byla obrovská. Jeho bývalí profesoři se divili, hlavně slavný matematik Minkowski, který však o dva roky později odhalil nejdůležitější důsledek speciální teorie relativity – čas a prostor nelze chápat jako dva samostatné jevy. Existuje jen jednotný čtyřrozměrný časoprostor. Ze speciální teorie relativity plyne ostatně i slavný vzorec E = mc2.

Einstein se mezitím pustil do dalšího problému. Zjistil, že speciální teorie relativity není v souladu s Newtonovou teorií gravitace, a rozhodl se tedy vytvořit novou gravitační teorii. Roku 1914 přijel do Berlína, kde obdržel čestné německé občanství, byl jmenován ředitelem Fyzikálního ústavu císaře Viléma a byl také zvolen členem Pruské akademie věd. Zde v listopadu 1915 spatřila světlo světa Einsteinova obecná teorie relativity.

Roku 1919 britští astronomové pozorovali na rovníku zatmění Slunce a potvrdili Einsteinovu předpověď, že sluneční gravitace ohýbá světelné paprsky vzdálených hvězd. Z Einsteina se stal miláček veřejnosti a přiřadil se k nejslavnějším vědcům.

Pobyt v USA

V roce 1933 ho fašisté kvůli židovskému původu zbavili německého občanství, na jeho dopadení byla dokonce vypsána odměna. To už byl Einstein v USA a usadil se v Princetonu. Až do konce života působil v tamním Institutu pro pokročilá studia a marně se pokoušel vytvořit jednotnou teorii všech fyzikálních sil. Roku 1952 odmítl nabídku, aby se stal prezidentem mladého státu Izrael. Zemřel v Princetonu roku 1955.

Zajímavosti

Před smrtí dal souhlas, aby vědci zkoumali jeho mozek. Výsledky naznačují, že příčinou Einsteinovy geniality mohla být abnormálně vyvinutá oblast mozku zodpovědná za prostorovou představivost.

Další zajímavostí je, že v letech 1911 – 1912 žil v Praze.

Během života byl ženat dvakrát, a to s již zmíněnou Milevou Maric a pak Elsou Lowenthal. Zdá se však, že rodina pro něj prioritou nebyla.

Obecně rozšířeným omylem je to, že Einstein dostal Nobelovu cenu za teorii relativity – přestože to řada vědců opakovaně navrhovala. Tato cena mu byla udělena až v roce 1921, a to za vysvětlení fotoelektrického jevu.