Mají zvířata šestý smysl pro přírodní katastrofy?

Ilustrační obrázek

Vytuší zvířata zemětřesení? Před zemětřesením v Číně vylézali hadi z děr, drůbež prchala z kurníků a také ostatní zvířata se chovala podivně. Mají tedy živočichové šestý smysl pro přírodní katastrofy? A jak funguje?

Ropuchy

Bioložka Rachel Grantová roku 2009 u jezera Lago di San Ruffino v italské oblasti Abruzzo počítala ropuchy, aby mohla zkoumat jejich rozmnožování. Stalo se však něco divného. Jelikož nastala doba tření, mělo k jezeru dorazit hejno ropuch. Ale nedostavily se. Příčina se podle Grantové ukázala 6. dubna, kdy zemětřesení zpustošilo nedaleké město Aquila.

Teprve 16. dubna, dva dny po posledních otřesech, se ropuchy objevily. Mohly cítit nebezpečí několik dní předem? U nízko položeného jezera je mohly zabít padající skalní balvany nebo stromy, proto se vyhnuly nebezpečnému místu, jak pravila bioložka. Vyloučila jiné možné příčiny, jako srážky, tlak vzduchu, teplotu a vítr a nakonec podala první nenapadnutelný, podložený důkaz o tom, že zvířata mají opravdu nějaký šestý smysl, který je varuje. Snahy i těch nejlepších vědců o podobné předvídání zemětřesení zatím celkem ztroskotávají.

Katastrofa v Číně

Ještě v dalším případě bylo vědcům nápadné  zvláštní chování ryb, hlodavců, vlků, hadů a dalších zvířat: a to před ničivým zemětřesením 28. července 1976 v čínském Tangshanu, které zahubilo více než půl milionu lidí. Protože ale zvířata někdy varují, ale jindy nikoli, není jejich chování stále ještě spolehlivým ukazatelem – nedá se využít jako součást systému varování pro lidi.

Nic není známo spolehlivě

Pro vypracování takového systému by bylo třeba nejprve šestý smysl, nebo důmyslnou souhru ostatních pěti smyslů, důkladně poznat. Žádná statistika neuvádí, v kolika případech se kupříkladu zvířata chovala zvláštně, aniž došlo k přírodní katastrofě.

Jak by mohl takový šestý smysl fungovat? Před zemětřesením někdy zesíleně z nitra země vystupuje vzácný plyn radon. Je možné, že jej zvířata vnímají a jsou tak varována. Snad rovněž cítí elektrické napětí, které zemětřesení předchází. Nebo jsou upozorněna změnami v hladině spodní vody nebo změnami vlhkosti a teploty půdy. Konečně i kombinace těchto různých příčin by mohla třeba hady vyhánět z děr a ropuchám zabránit v páření. Přírodovědci zatím tápou.