Sebeobrana informovaného odběratele energií – díl I. Můžete se o zdražení dozvědět až z faktury?

Foto: Rýdlová J.

Váš dodavatel elektřiny a plynu prozatím řádně funguje. Přesto se však bojíte, že vám jednoho dne přijde bez varování faktura na mnohonásobně vyšší částku. Slyšeli jste to od známých, jejíchž dodavatelé zkrachovali. Může se to stát?

Možná také tápete v mnoha věcech, týkajících se současného zvyšování cen elektřiny a plynu. Dnes jsme zahájili několikadílnou sérii článků, které vám pomohou zorientovat se v nové situaci na trhu energií. Naším cílem je vám poradit, jaká jsou vaše práva a možnosti, abyste nemuseli platit zbytečně více, než je nezbytně nutné.

Nepodléhejte chaosu v cenách energií

V současné, co se energií týká velmi zmatečné, době mají lidé strach, že se o zdražení energií dozví, až z faktury, kterou budou muset zaplatit. Tyto obavy pramení ze zkušeností klientů zkrachovalých dodavatelů, kteří museli akceptovat několikanásobně vyšší ceny, jež účtují dodavatelé poslední instance, tzv. DPI. Ani tito odběratelé  však nebyli postaveni rovnou před zaplacení faktury, ale byli nejdříve informováni o tom, že si je přebírá jejich dodavatel poslední instance. Pro něj však platí velmi vysoké ceny a v současné době také vysoké zálohy, protože přebral zákazníky v topné sezóně. Jedná se v podstatě o dočasný nouzový režim.

Kdy se o zdražení musíte dozvědět

Pokud však máte řádného dodavatele, tak ten funguje v klasickém režimu a rozhodně vám od něj nic takového nesmí hrozit. Aby vám mohl jednostranně změnit cenu (rozumějte zvýšit, snižovat vám ji nyní rozhodně nebude), musí být splněny dvě základní podmínky:

  • tato skutečnost musí být stanovena ve smlouvě;

  • musí vám zvýšení předem oznámit a zároveň vás v něm poučit, za jakých podmínek můžete od smlouvy odstoupit (a zalovit u konkurence).

Kolik času pak máte na změnu dodavatele

Informaci o zvýšení ceny by vám měl dodavatel sdělit minimálně 30 dní předem a vy pak můžete odstoupit do 10 dnů před touto změnou ceny. Jestliže vám dodavatel oznámí změnu později nebo vás nepoučí o možnostech odstoupení od smlouvy, pak můžete od smlouvy odstoupit až do tří měsíců od data, kdy došlo ke zvýšení ceny. Za těchto okolností vám nesmí odběratel účtovat žádné sankce.

Ne při každém zdražení můžete vypovědět smlouvu

Jen pro úplnost dodejme, že od smlouvy nemůžete odstoupit, pokud je důvodem zvýšení ceny nárůst v té části cenové složky, která je regulovaná státem (rozhodnutí Energetického regulačního úřadu). O tuto situaci se však nyní nejedná.

Rozlišujte dva základní druhy smluv

Výše uvedené platí zejména u smluv sjednaných na dobu neurčitou, tj. není u nich sjednána konkrétní délka trvání. Díky tomu u nich také není možné stanovit pevné ceny, které by byly platné napořád. Ceny se většinou po nějakém období aktualizují (zpravidla zvyšují). Podrobnosti jsou přesně uvedeny ve vaší smlouvě, případně příslušných všeobecných obchodních podmínkách (VOP).

Naopak u smluv uzavřených na dobu určitou je ve smlouvě stanoveno, na jak dlouho jsou uzavřeny, např. jeden rok, dva roky nebo třeba třicet měsíců. U těchto smluv bývá uvedeno, jaká bude po tuto dobu vaše konkrétní, tj. fixní, cena energie, tudíž by vám ji dodavatel neměl zvyšovat. Je však potřeba přečíst si pečlivě smlouvu a k ní příslušné VOP, zdali neobsahují jiné ujednání (např. výjimku, kdy dodavatel může zvýšit cenu, případně ukončit smlouvu).

Více informací o dodavatelích poslední instance, najdete zde:

Přehledný postup pro zákazníky padlých dodavatelů elektřiny. Na čem závisí, kolik zaplatíte?