Sebeobrana informovaného odběratele energií – díl II. Může se váš dodavatel vykroutit z fixované ceny?

Ilustrační foto. PDP, free image

Máte štěstí a nepatříte k těm, kterým dodavatel elektřiny nebo plynu v současnosti zkrachoval. A co víc, dokonce vaše cena energií je fixovaná, takže zdražování se vás alespoň prozatím netýká. Jenže co když vám i přesto jednoho krásného dne dodavatel oznámí zvýšení ceny? Může to udělat?

Smlouvy se skutečnou fixací

Mnoho lidí dříve využilo možnost, která je nyní velmi výhodná, a to sjednat si smlouvu na dobu určitou s tzv. fixovanou cenou. Smlouvy jsou v tomto případě uzavírány na určité období (většinou 1 až 3 roky) a cena v průběhu tohoto období je ve smlouvě pevně daná.

Uvádíme příklad smlouvy konkrétního odběratele elektřiny. Smlouva na dobu určitou v délce 30 měsíců, jejíž přílohou je cenový sazebník uvádějící cenu pro období každých 10 měsíců trvání smlouvy zvlášť – 1. období: silová elektřina 1 643 Kč MWh, 2. období: 1 605 MWh a 3. období: 1567 Kč/MWh. Smlouva byla uzavřena v r. 2020 a uvedené ceny jsou bez DPH. Pokud nyní odepíráte energie podle takovéto či podobné smlouvy, je to pro vás výhra v loterii.

Na co nenaletět

U zmíněných smluv na dobu určitou s pevně danou cenou či cenami po dobu jejich trvání dodavatel nemá právo zvýšit vám cenu, ledaže by tato možnost byla stanovena ve smlouvě či v té době platných VOP (všeobecných obchodních podmínkách), což zpravidla nebylo. (Raději si ale všechny dokumenty pečlivě přečtěte!) Dodavatelé to moc dobře vědí, avšak ti méně poctiví vymysleli způsob, jak z pro ně nevýhodné situace vybruslit. Změnili své současné VOP tak, že v si nich uvedli možnost smlouvu v případě potřeby změnit (např. zvýšit cenu) či ji vypovědět, a tak se klienta, který se za současné energetické situace nevyplatí, zbavit.

Zdražení si nemusíte nechat líbit

Pokud tedy smlouva nedává dodavateli možnost její jednostranné změny (zvýšení ceny, vypovězení smlouvy atd.), pak trvejte na jejím plnění. Čtěte ovšem pozorně, protože nedílnou součástí smluv jsou již zmíněné VOP, v kterých se právě uvádějí různá dodatečná ujednání včetně výjimek. Pro vás jsou však směrodatná VOP platná v době uzavření smlouvy, nikoli jejich dodatečně upravené znění. Navíc pokud dojde k rozporu mezi výslovným ujednáním ve smlouvě a příslušnými VOP, smlouva je jim pak nadřazena.

Kdy nic nenaděláte

Existují však také situace, kdy si sice myslíte, že vaše cena je fixovaná, a přesto vám ji dodavatel zvýší, případně vypoví. A bude plně v právu. Zpravidla se jedná o smlouvy na dobu neurčitou, v nichž byla velmi výhodná cena (k nalákání klienta) fixována pouze na nějaké počáteční období s tím, že se pak „překlopí“ do určitého uvedeného tarifu. Právě smlouvy na dobu neurčitou mají obě strany možnost v dané lhůtě vypovědět. A váš dodavatel neudělal nic jiného, než že této zákonné možnosti využil.

Další užitečné info:

Sebeobrana informovaného odběratele energií – díl I. Můžete se o zdražení dozvědět až z faktury?