Při stavbě zdi v Táboře se našly kosterní ostatky ze 17. století

Při stavbě zdi v Táboře se našly kosterní ostatky ze 17. století (foto Husitské muzeum)

TÁBOR – Stavba nové opěrné zdi pod Tržním náměstím v Táboře přinesla během léta poměrně významný archeologický nález v podobě dvou lidských ostatků. Ty tu byly s největší pravděpodobností pohřbeny při dějinných událostech v letech 1620 až 1621.

O nálezu informoval archeolog Husitského muzea v Táboře František Janda. „Jedná se o kostru jednoho muže a jedné ženy průměrného stáří kolem dvaceti let,“ uvedl Janda

Staňte se členy FB skupiny Život v Jihočeském kraji a žádná zpráva z kraje vám neunikne. Zpravodajství o nákaze koronavirem přinášíme ve speciálu Koronavirus on-line

V roce 1620 město Tábor oblehlo císařské vojsko, kterému velel španělský generál Baltasar de Marradas y Vique, rodák z Valencie. Nejvyšších poct dosáhl v době třicetileté války, na jejímž počátku se zasloužil především o potlačení stavovského povstání v jižních Čechách. Táborští se mu vzdali až v 8. listopadu 1621 z prozaických důvodů. Táborská posádka totiž trpěla nedostatkem potravin.

Na kostry natrefila stavební firma při bagrování skalnatého podloží. Se „zpracováním“ objevu pomáhá táborským archeologům antropoložka Erika Průchová, které se podařilo nalezené ostatky dopreparovat a vyzvednout. Až antropoložka svou práci dokončí, stanou se ostatky součástí depozitáře Husitského muzea.

Při stavbě zdi v Táboře se našly kosterní ostatky ze 17. století (foto Husitské muzeum)

Podle archeologa Františka Jandy se sice nejedná o vzácný nález, ale dokresluje představu o zdejším území. „Dnešní Tržní náměstí bylo původně zastavěno domy. Útoky Marradasovy armády byly v těchto místech prudké, shořely tu celá obydlí. Obě těla zde byla pohřbena provizorně. Nedokážeme však říct, zda patřila obráncům Tábora, nebo dobyvatelům,“ uzavřel František Janda.

Oprava opěrné zdi je investiční akcí města Tábor. Zeď, která drží svah pod Tržním náměstím, byla v havarijním stavu. Její technologicky náročná oprava za cenu 11,75 milionů korun skončí v roce 2022.