V paneláku si sousedy nevyberete, mohou způsobit výbuch či požár. Jak uzavřít pojistku, abyste neskončili na ulici

Foto: HZS MSK - Dům po výbuchu v Provaznické ulici zůstal neobyvatelný

Jeden den pokojně bydlíte, zatímco druhý den se váš domov může změnit v ohořelé zdi, vyražená okna, střepy a suť. To není scéna z katastrofického filmu, ale z reality. Jen namátkou připomeňme letošní výbuch a následný požár čtyřpatrového bytového domu v Ostravě-Hrabůvce, který způsobila varna drog v jednom z bytů. Desítky lidí musely být evakuovány, přibližně šest bylo zraněno. V r. 2019 výbuch plynu a následný požár zničil dvanáctipatrový panelový dům ve slovenském Prešově. Důvodem bylo překopnutí plynovodu firmou provádějící výkopové práce před domem. Zraněny byly desítky lidí a téměř 10 lidí zemřelo.

Škody v takových případech dosahují závratných výšin. Bez kvalitní pojistky můžete v takových případech skončit bez střechy nad hlavou.

Nezodpovědnost, technická závada či nešťastná náhoda

Výbuchy a následné požáry domů nejsou ojedinělými případy. Pokud však bydlíte ve svém rodinném domě, jste vy sami zodpovědní za to, co se v něm odehrává, a hlavně to můžete vy sami ovlivnit. Jiná situace však je, pokud bydlíte v bytovém domě. Můžete se chovat sebezodpovědněji, jenže vaši sousedé na tom mohou být úplně jinak.

Stačí nedopalek cigarety odhozený při oslavách na koberec nebo usnutí se zapálenou cigaretou, od které chytne sedačka a polštáře. Někdo zase zapomene na sporáku jídlo nebo si nevšimne hořícího plamene (častý problém seniorů). K požáru pak opět není daleko. Technické závady si také občas vybírají svou smutnou daň. Snad nejhorší jsou ale případy, kdy se ve vašem domě usídlí alkoholici a narkomani. Policie každoročně řeší případy, kdy dochází k výbuchům a požárům v bytech, v niž jsou nelegální varny drog.

Pojištění domácnosti a stavebních součástí

Pro vás, jakožto obyvatele bytu, je základem pojištění domácnosti. To zahrnuje pojištění vnitřního vybavení bytu. Patří zde zejména nábytek, koberce, elektronika, svítidla, obrazy, skla, zrcadla, často i menší hotovost, atd. Součástí pojištění domácnosti zpravidla bývá také pojištění stavebních součástí. Zde se jedná o vnitřní stavební prvky bytu, např. vnitřní příčky, dveře, okna, malby, tapety, obklady, zpravidla lepené podlahové krytiny včetně plovoucích podlah, sanitární zařízení koupelen a WC, bytové rozvody.

Pojištění stavebních součástí je zpravidla zahrnuto v pojištění domácnosti, ale nemusí tomu tak být vždy, proto čtěte pečlivě smlouvu. Dalším úskalím může být limit, tj. do jaké výše vám bude škoda na stavebních součástech hrazena. Tento limit může být někdy dosti nízký. Pokud by došlo k větší škodě, s pojistným limitem na 50 000 Kč  dnes již moc „parády“ neuděláte. Základní limity jsou většinou definovány určitým procentem z pojistné částky, takže mnohdy stojí za zvážení si tento limit za příplatek navýšit.

Pojištění nemovitosti

Dále je však potřeba pojistit dům jako fyzickou stavbu samotnou. Z pojištění domácnosti již nepokryjete opravu střechy zničené požárem nebo díru ve vnější zdi způsobenou výbuchem. Dalším nutným pojištěním je pojištění nemovitosti, tedy vašeho panelového domu jako celku. Zde právě patří zdi, podlaha, stropy, střecha, zárubně atd. Toto je zpravidla úkol vlastníka domu. Například pokud se jedná o družstevní dům, pak pojistku sjednává s pojišťovnou bytové družstvo, v případě SVJ (společenství vlastníků bytových jednotek) by měl za ni být zodpovědný výbor SVJ.

Samotná pojistka nestačí

Nestačí však mít „jen“ uzavřenou pojistku, neméně důležitý je její obsah. Pojistka musí odrážet aktuální hodnotu bytu či domu a zohledňovat možná rizika. Zejména v dnešní době, kdy rostou cenu stavebních materiálů a prací, je potřeba pojistky aktualizovat mnohem častěji než dříve, aby pokud možno co nejlépe pokryly případnou škodu.