Historie se opakuje? Děsivé paralely mezi smrtí Lincolna a Kennedyho

John F. Kennedy. Zdroj: www.flickr.com

Budeme zřejmě souhlasit s tím, že shody okolností poskytují dobrý námět ke konverzaci. Dokonce i ten nejtriviálnější případ nás někdy může zarazit a přimět uvažovat o tom, jestli se za událostmi našeho všedního života neskrývá nějaká neznámá síla.

Bizarní shody okolností?

Žijeme však ve světě vědeckých jistot a materialistických hodnot. Přesto se někdy zdá, že shody okolností, zvláště ty zlověstné, obsahují řadu náhodných spojitostí, které jsou tak podivuhodné, že se nabízí zarážející představa o tom, že skutečný vesmír podléhá zákonům, které jsou nad naše chápání.

Zdá se, že neobvykle překvapivé souvislosti mají i některé vraždy. Nápadným příkladem je asi nejznámější vražda dvacátého století, jejíž obětí se stal prezident Kennedy. Můžeme srovnat okolnosti, které obklopovaly jeho život a smrt a osud vraha, s okolnostmi, které provázely dráhu prezidenta Lincolna a muže, jenž ho zavraždil. Tyto souvislosti představují doklad toho, jak se historie může opakovat.

Lincoln a Kennedy

Abraham Lincoln byl střelen zezadu do hlavy ve Fordově divadle ve Washingtonu. Jeho vrah John Wilkes Booth spáchal zločin v roce 1865, několik dní poté, co v Americe skončila občanská válka. John F. Kennedy byl střelen do hlavy, když jel v koloně aut po dopravní tepně Dallasu. Jeho vrah Lee Harvey Oswald si pro vraždu vybral zbraň vybavenou teleskopem. Tragédie se odehrála v listopadu 1963. Jaké jsou tedy údajné souvislosti mezi těmito zločiny?

Lee Harvey Oswald se narodil přesně sto let po Johnu Wilkesovi Boothovi. Rozpětí sta let, jež má samo o sobě malý význam, se však v životě Lincolna i Kennedyho zlověstně opakuje. John Kennedy byl zvolen do Kongresu přesně sto let po svém významném předchůdci. Také do úřadu prezidenta byl zvolen sto let po Lincolnovi. Jak po Lincolnovi, tak po Kennedym, nastoupili do funkce Jižané, jež měli příjmení Johnson. Také data narození obou viceprezidentů se od sebe liší přesně o sto let: Andrew Johnson se narodil roku 1808, Lyndon Johnson v roce 1908.

Další shody

Dále co se týká jmen: příjmení Kennedyho osobního tajemníka bylo Lincoln, tajemník A. Lincolna měl křestní jméno John. Lincoln zemřel ve Fordově divadle, zatímco Kennedy jel v den své vraždy v automobilu značky Ford. Tato limuzína se jmenovala Lincoln Continental. Ale tyto věci ještě nic nemění na našem názoru na vesmír. Děsivé paralely mezi oběma událostmi však také ještě nekončí.

Ani Booth, ani Oswald se nedožili svého odsouzení, i když oba se pokusili zákonu uniknout podobným způsobem. Booth utekl a svou smrt nalezl ve skladišti. Poté, co Oswald vraždil, podařilo se ještě předtím, než byl polapen, utéct do divadla.

Další paralela v životě obou prezidentů se týká prvního veřejného návrhu na nominaci Lincolna. Byl vznesen požadavek, aby Lincoln nastoupil do funkce prezidenta spolu s dávno zapomenutým kandidátem na viceprezidenta, který se stal později ministrem vojenských námořních sil – jmenoval se John Kennedy.

Je faktem, že se o úloze Lee Harveyho Oswalda při vraždě Kennedyho objevují pochybnosti. I kdyby však v případu vraždy nefiguroval, je fascinující, že si osud vybral za obětního beránka tohoto zločinu muže, který tak dokonale odpovídal této historické roli.

Pauli a Jung

Na začátku padesátých let se spojili dva uznávaní myslitelé, Wolfgang Pauli a Carl Gustav Jung a vytvořili koncept shody okolností, který nazvali časovou souběžností. Pro tyto muže byly nezvyklé shody času, místa a okolností důkazem existence silového pole, jež je stále přítomno skryté za všedními událostmi našeho života a do zmatku všech událostí se snaží vnést svůj vlastní pořádek. Taková síla – pokud opravdu existuje – by mohla přispět k vysvětlení některých bizarních souvislostí.