Krizi již čelí i zemědělci. Chov prasat skončí, zelenina podraží, farmářům hrozí krach

Zdroj: Pixabay

ČESKO – Jak se zdá, zdražování nebere konce. Aktuálně se s velkými problémy potýkají zemědělci a farmáři, kteří čelí nejen extrémně rostoucím nákladům na energie a pohonné hmoty, ale také faktu, že jejich produkce, a to jak rostlinná, tak i živočišná, de facto není na běžném trhu konkurenceschopná. Nejhorší je přitom situace v oblasti produkce vepřového masa – to sice zatím nezdražuje, důvodem je ovšem dovoz levného vepřového masa ze zahraničí. Čeští producenti vepřového masa tak krachují a soběstačnost Česka v tomto sektoru stále klesá…

Stávající zdražování dopadá prakticky na všechny sektory a zemědělství není výjimkou. Jak data naznačují, např. ceny krmných směsí vzrostly o 15 %, ceny energií o 30 %, zvyšují se ale i náklady na hnojiva apod. Podle Agrární komory v obecné rovině náklady zemědělcům vzrostly o stovky procent, což se týká jak farmářů specializujících se na rostlinnou, tak i živočišnou výrobu. Především ti menší pak musejí již výrobu i omezovat a také propouštět. Mnohým navíc hrozí vzhledem ke stávající situaci krach. Českých sedláků přitom rok od roku ubývá a s nimi i hospodářských zvířat a hospodářské půdy. Jak naznačují data Agrární komory, počet zemědělských podniků se za posledních 20 let snížil o celou jednu čtvrtinu, nejvíce pak ubývá malých regionálních farmářů, kterých ve sledovaném období ubylo více jak 30 %, nejhorší je však situace v oblasti chovu prasat.

Levné vepřové z dovozu vs. domácí produkce

Zatímco náklady rostou, výkupní ceny se nemění. To lze sice říci plošně o zemědělských produktech, kdy právě kvůli nízkým výkupním cenám se některé farmy začínají zaměřovat na přímý prodej a farmářské trhy – na běžném trhu, potažmo v supermarketech, by totiž vzhledem ke konkurenci neobstály, ovšem nejhorší je situace na trhu s vepřovým masem, potažmo v oblasti chovu prasat. Českým problémem je totiž také přeprodej levnějšího masa dovezeného ze zahraničí, jehož nízkým cenám nelze efektivně konkurovat. Konkrétně v případě vepřového masa jsou výkupní ceny již nastaveny pod výrobními náklady, v Evropě je totiž přebytek prasat, která navíc není možné vyvážet do zemí třetího světa. Dle statistických údajů byla Česká republika před 30 lety v produkci vepřového masa soběstačná, dnes jsme ale již z 50 % závislí právě na importu masa ze zahraničí, nejčastěji z Německa a Španělska. Někteří však již vzhledem ke stávajícímu dění hovoří přímo o „konci prasat“ v Čechách.

Problematická je ale i situace v dalších oblastech zemědělské výroby, např. výkupní cena drůbeže se nezměnila od r. 2019, obtížím pak čelí i zemědělci, kteří se specializují na výroby rostlinnou. „Prodáváme ze dvora, již přes 25 let. Zpočátku lidé kupovali zeleninu na skladování ve větším množství, pak to pominulo, ale poslední dva roky se lidé vrací a kupují kořenovou zeleninu i brambory zase ve velkém. Ceny jsme zatím nezvedli, ale budeme k tomuto kroku nuceni na jaře 2022,“ popsal tak farmář Josef Krůs. Dle jeho slov nejvíce rostou náklady na pohonné hmoty, tedy provoz zemědělských strojů, ale i náklady na jejich zakoupení. Jak tedy naznačují stávající predikce, cena zeleniny v příštím roce vzroste až o 20 %.

Ačkoliv Agrární komora již zahájila vyjednávání s ministerstvem zemědělství, to již avizovalo, že kvůli raketovému zvyšování nákladů neplánuje zemědělcům poskytovat jakoukoliv finanční pomoc.