Ve Strakonicích začala výstavba páteřní cyklostezky

ilustrační foto (zdroj pixabay.com)

STRAKONICE – V těchto dnech byla ve Strakonicích zahájena výstavba páteřní cyklostezky. Ta má svůj hlavní smysl a přínos ve zvýšení bezpečnosti cyklistů, kteří se dopravují do zaměstnání a na úřady, pro bezpečnost dětí napříč celým věkovým spektrem, které budou moci cyklostezku využívat k přepravě na odpolední kroužky do DDM, zimní i plavecký stadion. Při současné stále se zvyšující četnosti automobilové dopravy, a to i navzdory odklonu části těžké kamionové přepravy z centra města, je prostředí běžných městských komunikací nebezpečné.

Jak uvedla mluvčí strakonické radnice Markéta Bučoková, realizace projektu je umístěna do středu města. Podél řeky Otavy vede po jejím pravém břehu vyježděná pěšina sloužící chodcům a cyklistům, ale také zároveň k údržbě hrázky. Páteřní cyklostezka je navržena v úseku od železničního mostu po most Písecká na pravém břehu Otavy, kde bude navazovat na úsek po most Ellerova.

Staňte se členy FB skupiny Život v Jihočeském kraji a žádná zpráva z kraje vám neunikne. Sledujte nás na Twitteru, kde pro vás připravujeme plejádu pestrých zpráv.

„V tomto úseku bude umístěn kolostav na osm kol. Převážná část tohoto úseku stezky se nachází na stávající hrázce podlé řeky, která bude v rámci protipovodňové ochrany města navýšena a zpevněna. Dále stezka povede částí po pravém břehu řeky až k mostu Jana Palacha, kde bude navazovat na stávající chodník, jehož povrch je z betonových dlaždic. Vzhledem k jeho stavu bude v rámci investice zhotoven zcela nový. Další část cyklostezky povede po levém břehu Otavy. Zde se v tuto chvíli nachází travnatý břeh koryta řeky. V rámci projektové dokumentace bude proveden opevněný zářez – betonová opěrná zeď, po které povede stezka. V úseku od mostu Jana Palacha po železniční most stezka povede po pravém břehu řeky Volyňky mezi komunikací Zeyerovo nábřeží a řekou, dále až po křižovatku u společnosti ČZ,” popsala Bučoková.

Cyklostezka má podle dokumentace a jednotlivých úseků rozpětí od tří do čtyř metrů. Pohodlně se zde budou cyklisté potkávat. V samém začátku realizace projektu byl navržen asfaltový povrch. V průběhu aktualizace dokumentace ale Povodí Vltavy vzneslo požadavek na změnu povrchu pro nebezpečí možného utržení asfaltového povrchu při potencionální povodni. Cyklostezka tedy bude zhotovena z mechanicky zpevněného kameniva.

Z důvodů minimalizace negativních dopadů na místní provoz bude stavba cyklostezky realizována po jednotlivých stavebních úsecích, které kopírují výše popsané úseky. „Realizovaná cyklostezka řeší následné propojení s regionální sítí cyklostezek. V budoucnu se plánuje propojení až do osady Hajská a spojení s cyklostezkou ze Strakonic do Pracejovic,” dodala mluvčí strakonické radnice.

Celkové náklady na realizaci lehce převyšují částku šesti milionů korun. Město obdrželo 85 procent dotaci z Integrovaného regionálního operačního programu.